Organisatie

Home Over de ZRZV Organisatie

De Zwolsche is een organisatie van vrijwilligers. Bestuur, commissies, ad-hoc-acties – het wordt allemaal door en voor leden georganiseerd.

Organogram

In het organogram is te zien hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn.