Commissies

Home Over de ZRZV Organisatie Commissies

De vereniging kan niet bestaan zonder de vrijwillige inzet van leden. Er is een groot aantal taken en klussen binnen een zo grote en levendige vereniging als de ZRZV. Voor het organiseren en/of uitvoeren zijn er commissies, die de hulp van andere vrijwilligers inroepen als dat nodig blijkt. Voor incidentele activiteiten, zoals een lustrum, worden er tijdelijke commissies ingesteld.

De ZRZV kent de volgende commissies:

Roeicommissie

De roeicommissie is verantwoordelijk voor de opvang van nieuwe leden, zowel beginners als ervaren leden, seniorleden (> 18 jaar) en de cursussen en recreatieve roeiactiviteiten waaraan zij kunnen deelnemen, zoals:

  • Opleiding en instructie (roeicursussen, examens, instructie- en coachcursussen)
  • Inlooproeien
  • Toerroeien
  • Marathonroeien
  • Aangepast roeien

De roeicommissie is te bereiken via mail roeicommissie@zrzv.nl. Administratie aanmeldingen voor cursussen: cursusinschrijving@zrzv.nl

Zeilcommissie

De zeilcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de zeilafdeling van de ZRZV. We maken een onderscheid tussen de leden van de zeilcommissie en de contactpersonen voor de verschillende activiteiten binnen de zeilafdeling:

Contactpersonen/adressen:

Commissie aangepast roeien

Voor vragen kun je terecht bij Antoinette van Boom, Coördinator & Instructeur Aangepast Roeien via aangepastroeien@zrzv.nl.

Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en het afnemen van de roei- en stuurexamens. Daarnaast stelt zij de exameneisen c.q. benodigde vaardigheden vast en kent de bevoegdheden toe. Dit heeft tot doel de veiligheid van de leden en een goed gebruik en het behoud van het materiaal te waarborgen. examen@zrzv.nl

Commissie roeitechniek

De commissie roeitechniek heeft tot doel de uniformiteit ( de Nederlandse roeihaal) en kwaliteit in instructie en coachen te bevorderen. Dit geeft de commissie vorm in samenwerking met de roeicommissie o.a. door het organiseren van waterdagen.

Toercommissie

De toercommissie organiseert jaarlijks enkele toertochten (voor eigen leden) in de omgeving van Zwolle. De toertochten zijn een uitstekende gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast coördineert de toercommissie aanvragen voor bootgebruik van andere verenigingen voor toertochten in de omgeving van Zwolle. Informatie en aanmelding kan via toercommissie@zrzv.nl

Cliniccommissie

De clinic-commissie organiseert op aanvraag roei- en zeilclinics voor bedrijven, organisaties of particuliere groepen.
Het programma wordt in overleg met u gemaakt. Contact opnemen kan via: clinics@zrzv.nl

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden onder verantwoordelijkheid van de ZRZV. Dat zijn de Zwarte Water Regatta, de Mastenbroekmarathon en de wintercompetitie. Contact: wedstrijden@zrzv.nl

Botenwagencommissie

De ZRZV heeft een eigen botenwagen. De botenwagencommissie plant de inzet van de botenwagen voor het vervoer naar wedstrijden. Aanvragen voor gebruik van de botenwagen richten aan: botenwagen@zrzv.nl

Barcommissie

De barcommissie zorgt voor bemensing van de bar op zaterdag- en zondagochtend. Ze is verantwoordelijk voor de inkoop. Ook voor aanvragen voor het gebruik van de grote zaal kun je bij de commissie terecht: barcommissie@zrzv.nl.

Websitecommissie

De websitecommissie zorgt voor het actueel houden van de website. Zij plaatst berichten over verenigingsactiviteiten en bijvoorbeeld successen van leden bij wedstrijden elders. Als je een bericht wilt laten plaatsen kun je mailen naar: webmaster@zrzv.nl.

Materiaalcommissie

Voor het onderhoud van gebouw, terrein en vloot is er een kleine onderhoudsploeg van vrijwilligers, die groot onderhoud en kleine reparaties verricht. Als er extra hulp nodig is, wordt er een beroep gedaan op de leden.

Er zijn meermalen per jaar werkacties voor schoonmaak van het gebouw en onderhoud van het terrein. De zeilafdeling heeft in de winter een wekelijkse klusavond. Contactpersoon is de materiaalcommissaris: materiaal@zrzv.nl.