Sponsoring & schenkingen

Home Over de ZRZV Sponsoring & schenkingen

De Materiaal Advies Commissie (MAC) heeft zich gebogen over het ideaalplaatje van een kwalitatief goede vloot voor ons totale ledenbestand. Aan dat plaatje hebben zij een meerjarenplan toegevoegd waarin staat hoe we uiteindelijk met elkaar een ultieme vloot kunnen realiseren. Het meerjarenplan van de MAC geeft daarbij aan dat met meer middelen we dit doel eerder bereiken. Hoe mooi zou dat zijn?! Tegelijkertijd hebben een aantal leden aangegeven graag iets extra’s te willen doen voor de vereniging en daar ook de financiële mogelijkheden voor te hebben.

Vlootfonds

Met bovenstaande in gedachten heeft een aantal fiscaal en financieel onderlegde leden, bij elkaar gezeten en is met een plan gekomen; het gezamenlijk opbouwen van een vlootfonds. Een fonds dat gelden beschikbaar stelt die ten goede komen aan onze vloot. Het fonds wordt opgebouwd door schenkingen van leden. De Materiaal Advies Commissie doet vervolgens een voorstel over de investeringen die gedaan worden vanuit deze pot voor de vloot.

Fiscaal aantrekkelijk

Het schenken aan de ZRZV kan op een fiscaal aantrekkelijke manier. Dit levert de schenker een belastingaftrek van max. 52% (voor deze schenkingen geldt geen drempel). De vereniging heeft extra geld te besteden. De schenking wordt voor minimaal 5 jaar vastgelegd (fiscale voorwaarde) en wordt hiermee een structurele extra inkomstenbron voor de vereniging. Dit kan ten goede komen aan het vlootfonds.

Hoe werkt het?

Hieronder volgt een puntsgewijze uitleg:

Periodieke schenking

Door een periodieke schenking (ook bekend onder de term lijfrenteschenking) is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk aan de ZRZV te schenken. Als je deze schenking schriftelijk vastlegt (voor een looptijd van minstens 5 jaar) kun je het schenkingsbedrag jaarlijks opvoeren als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dan (afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt) tot maximaal 52% mee aan je schenking.
Om voor aftrek in aanmerking te komen, moesten deze schenkingen in het verleden worden vastgelegd in een notariële akte. De Belastingdienst heeft deze eis met ingang van 1 januari 2014 laten vallen. In plaats daarvan volstaat nu het invullen (en in uw eigen administratie bewaren) van een formulier.

Op de site van de belastingdienst kunt u dit formulier downloaden.

Van dit formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vul je op beide versies de onderdelen 1, 2 (bij 2b het huidige kalenderjaar invullen), 3, 5 en 6 in. Stuur deze vervolgens ook allebei op naar onze penningmeester (zie het postadres elders op deze pagina), waarna de penningmeester namens de ZRZV onderdeel 4 en 7 zal invullen -inclusief het ‘RSIN nummer’ dat je ook nodig hebt bij het invullen van je belastingaangifte- en jouw het exemplaar ‘voor de schenker’ weer zal retourneren.

Op de site van de belastingdienst vind u ook het machtigingsformulier. 

Gebruik maken van deze laatste set formulieren, de betalingsvolmacht (om de ZRZV te machtigen om het jaarlijkse schenkingsbedrag van uw rekening af te schrijven), is optioneel. Als je het geld ieder jaar zelf wil overmaken, dan vul je deze niet in. Maak je wel gebruik van de volmacht, stop dan ook weer beide exemplaren in de enveloppe voor de penningmeester (de penningmeester zal ‘Incassant ID’ en ‘kenmerk van de machtiging’ voor je invullen). Het exemplaar ‘voor de schenker’ krijg je weer retour voor je eigen administratie.

Lening in combinatie met periodieke schenking

Als je wilt schenken, kun je ook overwegen het totaalbedrag in eerste instantie als lening aan de ZRZV te schenken en dan vervolgens in 5 jaar vrij te laten vallen. De vrijval van de lening is dan de schenking. Op deze wijze is het nog steeds fiscaal aftrekbaar en heeft de ZRZV een bedrag ineens om materialen aan te kunnen schaffen.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact op met de penningmeester via: penningmeester@zrzv.nl
De ingevulde schenkingspapieren kun je opsturen naar:

ZRZV
t.a.v. de penningmeester
Holtenbroekerdijk 100
8031 LJ Zwolle

ANBI?

De ZRZV heeft geen ANBI-status. Giften aan de ZRZV zijn daardoor alleen in de vorm van een periodieke schenking (minimaal 5 jaar vastleggen) aftrekbaar. De ZRZV voldoet wel aan de definities van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). De ZRZV hoeft daardoor geen schenk- of erfbelasting te betalen over je giften en legaten.