Verenigingswerk

Home Over de ZRZV Verenigingswerk

Vrijwilligers vormen het hart van de Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging. Zonder hun inzet en samenwerking kan de vereniging niet bestaan. Vrijwilligers zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle ZRZV-activiteiten zoals:

  • opleiding en instructie van ledenroei- en zeilcursussen
  • clinics
  • wedstrijden
  • zeiltochten
  • onderhoud van vloot, gebouw en terrein
  • feesten en evenementen.

Daarom vragen we alle leden minimaal enkele dagdelen per jaar vrijwilligerswerk  te doen.  Dit  is bovendien een voorwaarde om na de eerste roei- of zeilcursussen vervolgcursussen te kunnen volgen.

Inventarisatielijst

Als je lid bent geworden, vragen we je een inventarisatielijst in e-captain met vrijwilligersactiviteiten in te vullen. Je maakt daarop kenbaar welke interesses je hebt, over welke competenties je beschikt en welke vrijwilligersactiviteiten je zou willen doen. De vrijwilligerscoördinator inventariseert dan alle wensen en mogelijkheden en neemt contact met je op om afspraken te maken over je inzet voor de vereniging.

Inloggen E-captain

Je vrijwillige inzet draagt bij aan een goed, gezond en gezellig sportklimaat! Voor vragen kun je terecht bij de vrijwilligerscoördinator: vrijwilliger@zrzv.nl