Zeilinstructie

Home Zeilen Zeilinstructie

Met deelname aan onze lessen, het inloopzeilen en verschillende zeiluitjes kun je voldoende vaardigheid opdoen om in overleg en zelfstandig een zeilboot van de vereniging te gebruiken. Ons doel is gezamenlijk plezier te beleven op het water en al doende je eigen zeilvaardigheid te vergroten. Je leert je vertrouwd te voelen met en in de boot.

De zeillessen vinden op zaterdagen plaats op de kolken en de Vecht bij de ZRZV, een groep van zes cursisten op de zaterdagochtend (van 09:00 – 12.30) en een tweede groep van zes cursisten op de zaterdagmiddag (13:00 – 16:30 uur). De planning van de zeilcursus voor 2021 ziet er als volgt uit:

 Voorjaar

Zeilinstructie (onder voorbehoud ivm corona):

Zaterdagen van 09:00 – 12.30 of van 13:00 – 16:30 uur:

24 april, 1 mei, 8 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 26 juni.

Theorieavond (voorrangsregels en windroos):

Dinsdagavond van 11 mei van 19.30 – 22:00 uur.

Zeiluitjes (facultatief, programma volgt):

Zaterdagen 15 mei, 19 juni en 3 juli

Najaar

Data volgen later dit jaar.

Wil je meer weten of je aanmelden voor de zeilinstructie? Neem dan contact op met Dick Hofstee via mail zeilinstructie@zrzv.nl

 

De jaarplanning zeilen is het gehele jaar online te raadplegen.