Evaluatie COVID-beleid

Gepubliceerd op 9 december 2021

Beste leden en bezoekers van de ZRZV,

In haar vergadering van 6 december jl. heeft het bestuur de toepassing van de Covid-19 maatregelen die van kracht zijn sinds 6 november 2021 geëvalueerd.

1. Uit de controle aan de poort bij de wintercompetitie op  14 november en onderlinge controles binnen bepaalde subgroepen blijken we praktisch 100% te voldoen aan het kunnen tonen van een QR CTB door iedereen vanaf 13 jaar. Daar waar een CTB ontbrak werd de toegang tot het terrein of in ieder geval de binnenruimtes geweigerd. Het kunnen tonen van een CTB is de verantwoordelijkheid van elk lid of bezoeker vanaf 13 jaar die gebruik maakt van de binnenruimtes.

 2. Op drukke momenten (zaterdag- en zondagmorgen) blijkt het moeilijk  1,5 m afstand te bewaren, vooral in de kleedkamers en de kantine. Spreek elkaar hier op aan en geef zelf het goede voorbeeld. Spreid de reserveringen over de dag, houd rekening met de blokken die in het weekend gereserveerd zijn voor de junioren, kom zo veel mogelijk gekleed en ga thuis douchen en verlaat de kantine als er meer dan 50 personen zijn.

3. Het ontsmetten van het gebruikte materiaal vindt nauwelijks plaats. De emmers met groene zeepsop moeten weer in gebruik worden genomen.

Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt houden we de ZRZV open.

Namens het bestuur,

Roelf Venhuizen