Veiligheid Mastenbroek Marathon

Home Veiligheid Mastenbroek Marathon

Slecht weer

Wind, mist en dreigend onweer vormen beperkende factoren bij de Marathon, die voor 30% over de IJssel en bovendien 2 km over ruim water gaat. De wedstrijdleiding kan, indien de weersomstandigheden of de weersverwachting daartoe aanleiding geven, het vertrek uitstellen, een slechtweertraject (zonder ruim water) laten varen of de Marathon geheel afgelasten.
De Zwolsche adviseert u met klem in iedere ploeg voldoende ervaren roeiers op te nemen: op het ruime water van het Zwarte Meer en in mindere mate ook op de IJssel kan al bij matige wind een pittige golfslag lopen die het roeien bemoeilijkt.

Veiligheidsvoorzieningen

Goed zeemanschap vereist dat u uw ploeg en uw boot goed prepareert voor het roeien op stromend en ruim water. Voor deelname aan de Mastenbroek Marathon wordt aangeraden elke deelnemende boot met de volgende veiligheidsvoorzieningen uit te rusten:

  1. een pomp en/of hoosvat en spons;
  2. riggerafdekking (ca 15cm brede stroken kunststof golfplaat zijn vlot met nylon bindbandjes over de riggers te bevestigen, voldoen uitstekend en gaan lang mee);
  3. voor- en achtertaft of -dekjes;
  4. voor ieder ploeglid een zwemvest.
  5. Een mobiele telefoon

De voorzieningen 1 t/m 3 gelden uiteraard niet voor zeevieren met een dichte romp.

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid is van levensbelang. Zorg ervoor dat u altijd te zien bent vanuit de stuurhut van vrachtschepen; deze kunnen niet snel uitwijken of stoppen. De schipper van een vrachtschip kan u zien zolang u de ramen van zijn stuurhut nog kunt zien. Zorg er verder voor dat een uitwijkmanoeuvre altijd duidelijk waarneembaar is vanaf het schip waarvoor u wijkt.

In geval van nood

Zorg dat u voortdurend zo goed mogelijk op de hoogte bent van uw positie om in geval van nood doeltreffende hulpverlening mogelijk te maken. Uw positie bepaalt u bv. aan de hand van kilometerborden op de oevers (zie hiervoor het traject).
Bel het noodnummer dat op de routekaart is aangegeven, en wanneer nodig, direct hulpdiensten.
Zwaaien met een vlag of een daarop gelijkend voorwerp (bv. een trui of jack) is het noodsein dat voor deelnemers aan de Marathon het meest in aanmerking komt om hulp van andere schepen in te roepen.

Vaarregels

De Zwolsche gaat er van uit dat iedere deelnemer de vaarregels kent. U vindt deze volledigheidshalve samengevat op de pagina Het Binnenvaartpolitiereglement.

Disclaimer

Deelname aan de Mastenbroek Marathon geschiedt geheel op eigen risico. De Zwolsche- Roei en Zeilvereeniging, danwel de organisatie van de Mastenbroek Marathon, is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade geleden in welke vorm dan ook.