Examens

Home Roeien Examens

De examencommissie sluit iedere roeicursus met uitzondering van P1 af met een examen. Dit examen bestaat uit een praktijktoets op de kolk. Daarnaast kan de examinator ook theorievragen stellen. We letten op zorgvuldig gebruik van het materiaal en op veiligheidsaspecten. De examencommissie neemt de roei- en stuurexamens af en heeft hiervoor gedurende het seizoen een aantal vaste tijdstippen gepland. De examencommissie neemt de examens af vanaf de vlotten, met uitzondering van S3 en B3.

Afspraken

Voor het afleggen van een roei-examen gelden de volgende afspraken:

 • Aanmelden via examen@zrzv.nluiterlijk de woensdag voor het examen moment vóór 12 uur. Bij veel aanmeldingen voor een specifiek examenmoment, kan de examencommissie besluiten twee groepen te maken. Graag onderstaande gegevens doorgeven:
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Type examen
  • Examendatum
  • Geef aan welke vrijwilligersactiviteiten jij doet, of gaat doen.
 • Bij deelname aan de S1 of S2 cursus geeft de instructeur de namen door aan de examencommissie
 • Doe je examen zonder deelname aan een cursus, bijvoorbeeld als zij-instromer, of door instructie via een ervaren lid, dan geef je jezelf op.
 • Voor ploeg-examens (P en B) meld je je per ploeg aan, zie boven bij aanmelden.

Examenplanning

Voor de afroei data, zie de activiteiten agenda

Exameneisen

Wil je weten aan welke exameneisen je moet voldoen? Download dan de Exameneisen en bevoegdheden.