Contributie

Home Over de ZRZV Lid worden Contributie

 • Roei- of zeillid senior € 365,50
 • Roei- en zeillid junior (t/m 18 jaar) en studenten € 256,25
 • Toegankelijk roeien € 256,50
 • Sociëteitslid € 65,00
 • Kennismakingslidmaatschap  € 75,00
 • Toeslag roeien én zeilen (lidmaatschap 2e bond) €25,00

Liggelden

 • Liggeld roeiboten (skiff) exclusief verzekeringskosten € 200 (voor grotere boten geldt een aangepast tarief)

Kosten voor gebruik materiaal door niet-leden

 • Gebruik zeil- en roeiboten en botenwagen In overleg

Diversen

 • Gezinskorting (meerdere gezinsleden op hetzelfde adres) € 11,50
 • Bijdrage koffie/thee junioren € 8,75
 • Bijdrage koffie/thee senioren, studenten, aangepast roeien € 12,50

Opmerkingen

 • Uitgangspunt: leeftijd op 1 januari 2024.
 • Gezinskorting geldt voor het tweede lid (op hetzelfde adres). Elk volgend lid op dit adres krijgt ook € 11,50 korting.
 • Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt vanaf de eerste van de volgende maand.
 • Gespreide betaling of in bijzondere gevallen reductie is mogelijk op verzoek bij penningmeester of secretaris.
 • Het lidmaatschap loopt ongeacht de datum van lid worden tot 31 december. Tussentijds opzeggen is alleen in bijzondere gevallen mogelijk.
 • Opzeggen bij de ledenadministratie via e-mail ledenadministratie@zrzv.nl
 • Opzegtermijn van 1 maand (dus uiterlijk 1 december vóór het volgende jaar).
 • Heeft u een machtiging gegeven, dan wordt de contributie in twee termijnen geïncasseerd.
 • Nieuwe leden zijn verplicht te betalen via automatische incasso.
 • Het Rabobanknummer: is NL53RABO 0160 7097 68 t.n.v. Zwolsche Roei en Zeil Ver te Zwolle.

De contributies zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 24 november 2023.