Wedstrijd regelement wintercompetitie

Home Wedstrijd regelement wintercompetitie

Door de ZRZV is een wedstrijdleider voor de Zwolsche Wintercompetitie aangewezen onder verantwoordelijkheid van de commissaris wedstrijdroeien.
De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
Voor de start dienen de boten zich aan stuurboordwal op te stellen op volgorde van hun startnummer.
De aan de competitie deelnemende vaartuigen:
a. dienen zich te houden aan de vaarregels conform het BPR;
b. mogen het overige scheepvaartverkeer niet hinderen of in gevaar brengen;
c. dienen zo dicht mogelijk langs de stuurboordwal, met een maximale afstand van 25 meter, te varen;
d. mogen niet langer naast elkaar varen dan nodig is voor het voorbijlopen of het uitwisselen van informatie;
e. moeten na de finish ten minste 100 meter doorroeien om de finish voor andere boten vrij te maken. Vervolgens moeten ze rondmaken en via de uiterste stuurboordwal terugroeien naar de roeivereniging. De boten mogen elkaar daarbij niet inhalen.
f. Geconstateerd overschrijden van de 25 meter regel wordt bestraft met een tijdstraf van 30 seconden.
De wedstrijdleiding deelt de onder 4 genoemde bepalingen via de digitale stuurliedenvergadering welke te vinden is op de website van de ZRZV en voorafgaand aan de Zwolsche Wintercompetitie afgespeeld wordt op de schermen in de sociƫteit.
De deelnemende boten starten in volgorde van snelheid, waarbij de snelste boten het eerst starten.
Het doorgaan van de wedstrijd wordt bepaald op basis van de algemeen geldende verenigingsregels omtrent een vaarverbod. Deze kunnen op basis van de beschikking van Rijkswaterstaat verzwaard worden.
Conform een eis van Rijkwaterstaat wordt de wedstrijd afgelast bij een zicht minder dan 1000 meter.
De dag winnaar per afstand wordt bepaald op basis van leeftijd, geslacht en boottype. Hiervoor zijn tabellen opgesteld die gebaseerd zijn op ervaringscijfers uit het verleden.