Opstarten zeilen voor volwassenen na COVID

Gepubliceerd op 16 mei 2020

In dit nieuwsbericht wil de zeilcommissie u graag informeren over het opstarten van volwassenen zeilen onder COVID omstandigheden. Hierbij willen wij u bekend maken het bijbehorende protocol en de richtlijnen omtrent hygiëneregels, toezicht door toezichthouders, de organisatie en deelname aan inloopzeilen, individueel afschrijven en gebruik van valken en wat andere praktische zaken. Deze zijn gebaseerd op het protocol “Hervatten van het Zeilen voor Volwassenen bij de ZRZV”. Dit protocol is op vrijdag 15 mei 2020 door Sportservice goedgekeurd. Doel van dit nieuwsbericht is u informeren met welke richtlijnen conform dit protocol weer door volwassenen gezeild kan worden.

Het is essentieel dat u kennis neemt van de richtlijnen die gelden voor het zeilen onder “COVID-omstandigheden.” Ook willen wij hierbij alle zeilleden informeren dat nog niet alle randvoorwaarden zijn ingevuld. Voor een aantal zaken zullen wij een beroep op u moeten doen. Wij vragen om uw medewerking om het volwassenen zeilen zo goed mogelijk op starten.  De protocollen en meer informatie vindt u op deze pagina: zrzv.nl/covid-19/