Covid-19 en toezichthouders

Home Covid-19 en toezichthouders

Veranderingen in het protocol per 15 maart 2021

Vanaf 15 maart mogen sporters in de leeftijd van zevenentwintig jaar en ouder met een maximum van vier buiten sporten. Zij houden hierbij anderhalve meter afstand. Concreet betekent dit dat roeiers van zeventwintig jaar en ouder in een vierpersoons boot mogen roeien waarbij iemand op de stuurplek zit en twee roeiers op boeg en drie. Alle andere beperkingen blijven van kracht. Zie onderstaande teksten.

Veranderingen in het protocol per 3 maart 2021

De regering heeft de maatregelen versoepeld voor sporters tot en met zesentwintig jaar. Dit betekent dat vanaf 3 maart er in alle boottypen geroeid mag worden in de leeftijd tot en met zesentwintig jaar. Ook is het voor de leeftijdscategorie tot en met zesentwintig jaar toegestaan om onderling trainingswedstrijdjes te verroeien op de eigen vereniging. Wel blijft natuurlijk gelden dat je bij klachten thuis blijft. Alle andere beperkingen blijven van kracht. Zie de tekst hieronder.

 

Veranderingen in het protocol per 16 december 2020

Omdat het aantal Covid-19 besmettingen in Nederland weer sterk gestegen is heeft de regering voor de periode 16 december 2020 tot 19 januari 2021 een nieuwe lockdown afgekondigd. De belangrijkste wijzigingen die 16  december voor de ZRZV in gaan zijn:

 • binnen sporten is niet meer mogelijk, ook voor jongeren
 • leden die ouder zijn dan 17 jaar (18+) mogen met maximaal 2 personen roeien mits 1,5 m afstand bewaard kan worden. De 1,5 meter geldt niet voor leden die tot het zelfde huishouden behoren of dispensatie van het bestuur hebben.

COVID-19 PROTOCOL PER 16 DECEMBER 2020:

Covid-19: de algemene regels 

Als je verkouden bent, moet hoesten of koorts hebt, een van je huisgenoten heeft symptomen of je bent recent in contact geweest met een door Covid-19 besmet persoon, kom dan niet naar de vereniging (volg altijd de richtlijnen van het RIVM). De kans dat je anderen besmet is dan namelijk aanwezig. De vereniging bezoeken gebeurt altijd op eigen risico. Ben je positief getest meldt het dan aan het bestuur.

 • Kom in sportkleding naar de club.
 • Reserveer boten tussen zonsopgang en zonsondergang, help met spreiding van de activiteiten op de vereniging, vooral op zaterdag en zondagmorgen. Ook de privé boten moeten worden afgeschreven zodat ze meetellen in de telling.
 • Krachttraining en ergometer gebruik in het gebouw is niet toegestaan. Ergometers mogen bij droog weer tijdelijk naar buiten gereden worden en in groepjes van 2 op 1,5 m afstand worden geplaatst voor conditietraining.
 • Jeugd en junioren t/m 17 jaar mogen in alle boottypes waarvoor ze bevoegd zijn roeien.
 • Volwassenen (18+) mogen alleen of met 2 personen roeien mits de 1,5 m bewaard kan worden. In een C3x- mag geroeid worden met de middelste positie onbezet en in een C2x+ of wherry met alleen de stuur en boeg posities bezet.
 • 2 volwassenen (18+) die samen een huishouden vormen of dispensatie hebben van het bestuur zijn vrijgesteld van de 1,5 m en kunnen dus in een C2x- of gladde 2x- of 2- roeien.
 • Alle bevoegdheden zoals vermeld in de wetenswaardigheden ( https://www.zrzv.nl/over-de-zrzv/wetenswaardigheden) blijven van kracht.
 • Per kwartier mogen niet meer dan 20 roeiers te water gaan. Let daarop bij het afschrijven door het aantal posities in de reeds in dat kwartier afgeschreven boten bij elkaar op te tellen. Boten die reeds op het water zijn tellen niet mee.
 • Kom stipt op tijd, breng eerst de riemen naar buiten en stel de voetenboorden  op het water om de vlotten te ontlasten.
 • Volg de hygiëne- en veiligheidsaanwijzingen op zoals aangegeven op de vereniging.
 • Kom op tijd terug bij het vlot en haal je boot direct uit het water.
 • Neem voldoende tijd om na de training handen, boot, dollen en riemen te ontsmetten (zie protocol in bijlage). Dit geldt natuurlijk ook als de boot direct wordt overgedragen aan een volgende roeier.
 • Let op: overal geldt de 1,5 meter norm.
 • Verlaat het botenterrein zo snel mogelijk om samenscholing op het terrein te voorkomen

Reserveren: 

Omdat in de buitenlucht met maximaal 2 personen mag worden gesport is het van belang dat we niet samenscholen. Dit bereiken we door de instroom van sporters te beperken tot 20 per kwartier. Is er geen plaats meer in een kwartier, verschuif dan je instaptijd een kwartier naar voren of naar achteren. Omdat er per kwartier ook maximaal 20 sporters terugkeren gaan we ervan uit dat we op elk moment de 1,5 m tussen personen kunnen garanderen. Neem ook de privéboten mee in de telling. De afschrijvingen zijn te zien op het scherm in loods 1 maar het toetsenbord is verwijderd. Roeiers van andere verenigingen zijn helaas momenteel niet welkom. Dus ook trainen in combiploegen mag niet (jeugd) tenzij het bestuur dispensatie verleent.

Gebouw en buitenterrein

De kleedkamers en douches blijven dicht. Voor noodgevallen kan de invaliden douche gebruikt worden. De toiletten zijn bereikbaar. De bestuurskamer is niet beschikbaar voor vergaderingen. Vergader dus digitaal met je team of commissie. De ergometerruimte en kantine zijn gesloten. De sleutels van de opbergkasjes zijn verwijderd om besmettingen te voorkomen. In het gebouw en op het buitenterrein is het niet toegestaan (meegebrachte) koffie of thee te drinken en/of etenswaren te nuttigen. De banken/tafels en stoelen zijn verwijderd om samenscholing te voorkomen. In de werkplaats zijn maximaal 2 personen toegestaan die 1,5 m afstand bewaren.

Toezichthouders

De ervaring heeft geleerd dat de nog roeiende leden zich goed aan het protocol en de hygiëne maatregelen houden. De spreiding werkt goed mede doordat veel leden thuis werken waardoor ze flexibeler zijn in hun roeimomenten. De beschikbaarheid van het derde vlot helpt ook bij het afstand houden tijdens het in en uitbrengen van de boten. Daardoor is de toegevoegde waarde van toezichthouders in het weekend afgenomen en heeft het bestuur besloten het toezichthouden op zaterdag en zondagmorgen niet langer verplicht te stellen.

Cursussen, wedstrijden en wintercompetitie

Vooral de P1 cursussen voor volwassenen worden geraakt door het verbod op meerpersoons boten. In overleg met de instructeurs en de cursisten zal gekeken worden naar wat nog wel mogelijk is. De ZRZV neemt tot nader order niet deel aan wedstrijden en de wintercompetitie 2020/2021 is komen te vervallen.

Tot slot 

Heb je opmerkingen/aanmerkingen op het protocol of suggesties voor verbeteringen dan kun je dit kenbaar via email: covid-19@zrzv.nl.

 

COVID-19 PROTOCOL PER 15 OKTOBER 2020:

Covid-19: de algemene regels 

Als je verkouden bent, moet hoesten of koorts hebt, een van je huisgenoten heeft symptomen of je bent recent in contact geweest met een door Covid-19 besmet persoon, kom dan niet naar de vereniging (volg altijd de richtlijnen van het RIVM). De kans dat je anderen besmet is dan namelijk aanwezig. De vereniging bezoeken gebeurt altijd op eigen risico. Ben je positief getest, meldt het dan aan het bestuur.

 • Kom in sportkleding naar de club.
 • Reserveer tussen zonsopgang en zonsondergang, help met spreiding van de activiteiten op de vereniging, vooral op zaterdag en zondagmorgen. Ook de privéboten moeten worden afgeschreven zodat ze meetellen in de telling.
 • Volwassenen (18+) mogen alleen eenpersoonsboten reserveren en gebruiken tenzij ze tot één huishouden behoren.
 • Per kwartier mogen niet meer dan 20 roeiers en zeilers te water gaan. Let daarop bij het afschrijven door het aantal posities in de reeds in dat kwartier afgeschreven boten bij elkaar op te tellen. Boten die reeds op het water zijn tellen niet mee.
 • Kom stipt op tijd, breng eerst de riemen naar buiten en stel de voetenboorden op het water om de vlotten te ontlasten
 • Volg de hygiëne- en veiligheidsaanwijzingen op zoals aangegeven op de vereniging
 • Kom op tijd terug bij het vlot en haal je boot direct uit het water.
 • Neem voldoende tijd om na de training handen, boot, dollen en riemen te ontsmetten (zie het hygiëneprotocol). Dit geldt natuurlijk ook als de boot direct wordt overgedragen aan een volgende roeier.
 • Let op: overal geldt de 1,5 meternorm.
 • verlaat het botenterrein zo snel mogelijk om samenscholing van meer dan 40 personen op het terrein te voorkomen

Reserveren: wat verandert er? 

Door de landelijke beperking van de groepsgrootte in de buitenlucht tot 40 personen en de sluiting van alle sportkantines zijn we helaas genoodzaakt de sociale contacten na het sporten te beperken. Dit willen we bereiken door de instroom van sporters te beperken tot 20 per kwartier. Is er geen plaats meer in een kwartier, verschuif dan je instaptijd een kwartier naar voren of naar achteren. Omdat er per kwartier ook maximaal 20 sporters terugkeren gaan we er vanuit dat we op elk moment de 40 personen niet zullen overschrijden. Neem ook de privéboten mee in de telling. De afschrijvingen zijn te zien op het scherm in loods 1 maar het toetsenbord is verwijderd. Roeiers van andere verenigingen zijn helaas momenteel niet welkom. Dus ook trainen in combiploegen mag niet (jeugd) tenzij het bestuur dispensatie verleent.

Gebouw en buitenterrein: wat verandert er? 

De kleedkamers en douches zijn weer dicht. Voor noodgevallen kan de invalidendouche gebruikt worden. De toiletten zijn bereikbaar. De bestuurskamer is niet meer beschikbaar voor vergaderingen maar is wel onderdeel van de looproute. Vergader dus digitaal met je team of commissie. De ergometerruimte heeft een beperkte capaciteit voor 6 apparaten. De kantine is gesloten maar de grote zaal mag gebruikt worden als ergometer- en indoor trainingsruimte voor maximaal 8 personen die tenminste 1,5 m afstand houden. De sleutels van de opbergkastjes zijn verwijderd om besmettingen te voorkomen. In het gebouw en op het buitenterrein is het niet toegestaan koffie of thee te drinken en/of etenswaren te nuttigen. De banken/tafels en stoelen zullen verwijderd worden om samenscholing te voorkomen.

Toezichthouders

Om te voorkomen dat mensen zich vaak onbewust toch niet aan de afspraken houden, is het bestuur van mening dat toezicht en Covid-coaching tijdens de piekuren op zaterdag en zondag voorlopig gewenst is om overtreding van de maatregelen met mogelijk sluiting van de vereniging tot gevolg te voorkomen. Indien het bestuur constateert dat er op andere tijden dan de weekendochtenden grote drukte ontstaat zal voor die tijden ook toezicht ingesteld gaan worden. Spreiden is het devies. Houd de Covid-pagina op de website in de gaten: daar je zie het rooster wanneer er toezicht moet zijn en of er een toezichthouder is. Zonder toezichthouder op de aangegeven momenten kan er niet gesport worden. Via toezichthouder@zrzv.nl kun je je opgeven voor de openstaande vacatures in onderstaande tabel. Samen houden we de ZRZV open.

Cursussen, wedstrijden en wintercompetitie

Vooral de P1-cursussen voor volwassenen worden geraakt door het verbod op meerpersoons boten. In overleg met de instructeurs en de cursisten zal gekeken worden naar wat nog wel mogelijk is. De ZRZV neemt tot nader order niet deel een wedstrijden en de wintercompetitie is uitgesteld.

 Tot slot 

Heb je opmerkingen/aanmerkingen op het protocol of suggesties voor verbeteringen dan kun je dit kenbaar maken via email: covid-19@zrzv.nl.

 

Hygiënemaatregelen

Protocol algemeen


Bar blijft tot nader order gesloten

___________________________

Barvrijwilligers

Week 

Woensdag 

Zaterdag

Zondag

Week 

Woensdag 

Zaterdag

Zondag

Week 

Woensdag 

Zaterdag

Zondag

Week 

Woensdag 

Zaterdag

Zondag

Week 

Woensdag 

Zaterdag

Zondag

Wetenswaardigheden bar 

 • in zwart geldt altijd
 • in groen geldt speciaal tijdens COVID-19
 • in rood geldt niet tijdens COVID-19

Bartaken

Sleutel voorraadhok

 • de sleutel hangt in het sleutelkluisje achter de bar
 • de code is je bekend gemaakt
 • Zorg ervoor dat je de code na opening direct weer wegdraait

Bij aanvang van je bardienst

 • schort aantrekken en naam op het bord schrijven
 • schone theedoek en vaatdoek pakken uit het kastje in de keuken
 • haal een nat doekje over de bar en tafels
 • afwasmachine aanzetten; deze moet eerst op temperatuur komen
 • de koffie- en theekopjes uit de aanrechtkastjes halen en op de bar zetten
 • houten roerstaafjes op de bar omwisselen voor lepeltjes (staan in het derde aanrechtkastje)
 • suiker en melk klaarzetten op de bar
 • muziek aanzetten
 • versnaperingen uit het voorraadhok halen (deels in de koelkast) en in de etagère op de bar zetten
 • zo nodig de prullenbakken legen
  • nieuwe vuilniszakken liggen in een lade van de keuken
  • volle zakken in de container naast de werkplaats gooien
 • bij grote evenementen: geldkist uit het voorraadhok achter de bar zetten

Tijdens je bardienst

 • maak het gezellig en zorg dat mensen zich welkom voelen
 • koffie en thee blijven zetten (zie hieronder)
 • drinken en versnaperingen verkopen (prijslijst zie hieronder)
 • afwassen
 • bar en tafels regelmatig schoonmaken met een doekje

Aan het einde van je bardienst

 • de laatste afwas doen en de afwasmachine uitzetten
 • keuken en bar schoon achterlaten
 • natte doek over de tafels
 • kopjes, glazen, theeglazen en lepeltjes terugzetten in de aanrechtkastjes, houten roerstaafjes weer op de bar zetten 
 • voldoende kartonnen bekertjes bij het koffieapparaat zetten, zodat een ieder zichzelf kan redden
 • koffiemelk in de koelkast zetten
 • gebruikte kannen legen en omspoelen
 • zo nodig prullenbakken legen
  • nieuwe vuilniszakken liggen in een lade van de keuken
  • volle zakken in de container naast de werkplaats gooien
 • geldkist terug in het voorraadhok als je deze hebt gepakt
 • etagère en de kleine geldkist kunnen op de bar blijven staan
 • kijk even of er genoeg voorraad in de aanrechtkastjes staat en vul dit zo nodig aan:
  • koffie
  • thee
  • suiker
  • koffiemelk
  • kartonnen bekertjes
  • theezakjes
  • versnaperingen
  • koffiefilters
 • op woensdagavond moet de koffiemachine worden uitgezet, in het weekend niet
 • licht in het voorraadhok en en keuken uitdoen
 • deur van het voorraadhok afsluiten met de sleutel en deze in het sleutelkluisje leggen (draai de code weg)
 • deur naar de keuken mag open blijven

 

Koffie- en theezetten

 

Beneden:

 • Beneden in de loods wordt koffie en thee gezet door de leden zelf
 • Controleer of er genoeg voorraad is:
  • bekertjes
  • koffie
  • theezakjes
  • koffiemelk
  • suiker
  • roerstaafjes
 • 1¼ schep is voldoende!!

 

Boven:

Koffiezetten:

 • zet de machine aan (knop uiterst links)
 • zorg dat de thermoscontainers leeg en schoon zijn
 • pak een filter en vul deze met
  • 2½ afgestreken scheppen voor een volle thermoscontainer (2 liter)
  • 1¼ afgestreken schep voor een halve thermoscontainer (1 liter)
 • Zet de keuzeschakelaar op 1 of  ½
 • Druk op de startschakelaar
 • Het oranje lampje gaat branden en de koffie wordt gezet
 • Plaats een bekertje over de schenktuit zolang de koffie loopt
 • Als het oranje lampje dooft, stopt de heetwatertoevoer en is de koffie bijna klaar
 • Als de koffie is doorgelopen, de thermoscontainer even schudden voor een gelijkmatige sterkte
 • Bij grote drukte of vergaderingen thermoskannen gebruiken met ‘koffie’. Controleer wel of deze schoon zijn voordat je ze vult! Deze staan in het derde aanrechtkastje

Theezetten:

 • Het heetwaterreservoir wordt automatisch gevuld als de machine aan staat
 • Als het lampje van de het heetwaterreservoir (rechts) dooft, is het water op temperatuur
 • Zet kannen thee in de theekannen (dit staat op de dop!)
  • 1 zakje per kan voor zwarte thee
  • 2 zakjes per kan voor groene en kruidenthee
 • Theekannen staan in het derde aanrechtkastje. Controleer wel of deze schoon zijn voordat je ze vult!
 • Er is ook een waterkoker aanwezig

 

 • Koffie en thee wordt door de bar altijd geserveerd in een stenen of glazen kopje
 • Alle dranken worden geserveerd in een kartonnen bekertje

Tosti maken:

 • Tosti uit de vriezer in het voorraadhok halen
 • Ontdooi deze in de magnetron
 • Bak de tosti in het tosti-apparaat (ongeveer 4 minuten)
 • Check regelmatig voor een goed resultaat
 • Sauzen liggen in de koelkast
 • Check altijd de houdbaarheidsdatum!

 

Prijslijst 2019

 • Koffie of thee                     € 1,00  (gratis voor leden)
 • Frisdrank                           € 1,00
 • Bier/Radler                        € 1,50
 • Wijn rood of wit                 €  2,00
 • Koek                                  € 0,50
 • Schaaltje borrelnootjes     € 1,50
 • Bitterballen (20 stuks)       € 5,00

Indien voorradig:

 • Soep                                  € 2,50
 • Tosti                                   € 2,00
 • Fruit                                   € 0,50