COVID-19 regels

Home COVID-19 regels

WIJZIGING PER 15 JANUARI 2022:

Goed nieuws: in haar persconferentie gisteravond heeft de regering het sporten in groepsverband vrijgegeven voor alle leeftijden. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5m afstand meer te worden gehouden.  Voor het roeien betekent dit dat we weer in alle boottypes kunnen roeien, zonder open plaatsen. Ook de ergometerruimte kan weer worden gebruikt.
In het gebouw zijn de kleedkamers en douches  weer open maar daar geldt wel de 1,5 m en zijn een QR code (Coronatoegangsbewijs) en het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht. Gelet op onze beperkte capaciteit van de kleedkamers worden leden op drukke momenten geadviseerd in sporttenue naar de loods te  komen en geen gebruik te maken van de binnenruimtes. Het besmettingsgevaar is het grootst in de kleedkamers.
De kantine blijft gesloten maar koffie kan wel worden afgehaald in loods 1. Als iedereen zich aan de basisregels houdt moet het mogelijk zijn dat we 6 februari weer een wintercompetitie organiseren.

 

AANVULLING OP ONDERSTAANDE:

Per 11 januari 2022 is sporten op buitenlocaties mogelijk tot en met 17 jaar tussen 5.00 en 20.00 uur en voor 18 jaar en ouder tussen 5.00 en 17.00 uur. De loods wordt aangemerkt als buitenlocatie, de overige ruimtes als binnenlocatie.

NIEUW PROTOCOL PER 23 DECEMBER 2021

De KNRB heeft in overleg met het RIVM en NOC*NSF een nieuw protocol opgesteld voor het roeien tijdens de Covid-19 lockdown die momenteel van kracht is. Het volledige protocol is te vinden op https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-roeisport/) . De Gemeente Zwolle heeft zich bij monde van SportService Zwolle achter dit protocol geschaard. Vanaf 23 december 2021 t/m 14 januari 2022 zien de roei-opties er als volgt uit:

Jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en hoeven hierbij geen onderlinge afstand te houden. Zij kunnen dus alle boten waarvoor ze bevoegd zijn gebruiken.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt, dat zij buiten sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter exclusief instructeur. Echter, deze 1,5 meter is niet verplicht tijdens het sporten als het nodig is voor de sportbeoefening. Er kan dus geroeid worden in één- en tweepersoonsboten of meerpersoonsboten waarin één of meerdere roeiplekken open zijn (een drie met plek 2 open of een vier met plek 3 en 1 open). Een stuurvrouw- of man beschouwen we als degene die instructie geeft. Deze wordt niet meegeteld als sportend persoon (instructeur), maar wordt wel geadviseerd een mondkapje te dragen.

 

Dit betekent voor de ZRZV dat door 18+ geroeid mag worden in skiff, C1x en coastal 1x, 2x, 2-, C2x, C2x+, C3x (zonder 2), C3x+ (zonder )2 en C4x+ (zonder 2 en 4). Het roeien in gladde vieren met 2 personen is niet toegestaan, omdat de boot dan te hoog op het water ligt en zich slecht laat sturen.

Alle binnenruimtes zijn gesloten, ook voor de junioren. Dus binnen ergometeren en krachttrainen is tijdens de lockdown niet meer mogelijk. Wel is het invalidentoilet en –douche geopend voor calamiteiten.

 

NIEUW PROTOCOL PER 28 NOVEMBER 2021

Beste leden en bezoekers van ons clubgebouw,

Het clubgebouw dient vanaf 28 november elke dag na 17 uur leeg te zijn!

Enige uitzondering: de werkplaats indien er wordt geklust.
Sporten na 17.00 uur is verboden, maar klussen niet.
Wel is de rest van het gebouw dicht. Koffie en thee dus zelf meenemen!

Dit houdt in dat al het materiaal in de loods moet liggen, de kleedkamers leeg zijn enz.
Er mag dus ook geen gebruik gemaakt worden van de ergometers na 17 uur.

Het COVID-19 virus verspreidt zich weer snel, ook in Zwolle.
Daarom worden in lijn met het landelijk beleid voor sportverenigingen ook op de ZRZV de maatregelen aangescherpt om besmetting te voorkomen.
Naleving hiervan is de eigen verantwoordelijkheid van de leden en de bezoekers, maar het bestuur zal steekproefsgewijs controles (laten) uitvoeren.
Bij evenementen zoals bijvoorbeeld de wintercompetitie zal aan de poort gecontroleerd worden.
Naast de controle op een geldige QR-code, kan ook het vaststellen van uw identiteit onderdeel hier van zijn. Personen die zich niet aan de maatregelen houden, zal de toegang tot het terrein worden ontzegd.

In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u de basisregels in acht neemt:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent!
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook met gevaccineerden!
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen
  • Schud geen handen
  • Was vaak en goed je handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie

 

Vanaf 6 november is voor iedereen vanaf 13 jaar het coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht binnen ons clubgebouw.

Binnen is gedefinieerd als: kleedkamers, douches, toiletten, werkplaats, trappenhuizen, ergometerruimte, bestuurskamer, kantine en balkon.

Buiten is gedefinieerd als: plein, steigers en loods 1 t/m 6.

Omdat niet uit te sluiten is dat bootgebruikers besmettelijk zijn zonder dat zij dit zelf weten, worden de hygiënemaatregelen weer geactiveerd. Neem na gebruik alle contactpunten waar de huid van de gebruiker de boot en de riemen heeft geraakt af met water en groene zeep.

 

Namens het bestuur van de Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging,

 

Roelf Venhuizen

Voorzitter