Individueel zeilen mag voortaan zonder toezichthouder

Gepubliceerd op 10 juni 2020

Na overleg met Sport Service Zwolle is het mogelijk gebleken om de regels voor het ‘Individueel Zeilen’ te versoepelen. Het is vanaf woensdag 10 juni toegestaan om zonder toezichthouder individueel te reserveren en te zeilen (d.w.z. door maximaal 2 personen) in 1 boot. Dit is uiteraard alleen toegestaan als er geen andere zeilactiviteit (zoals inloopzeilen) op dat moment bezig is.

De tekst in het zeilprotocol is hierdoor gewijzigd. De volledige tekst voor individueel zeilen staat hieronder vermeld.

Veel zeilplezier gewenst!

Jan Willem Tip
Commissaris Zeilen


Individueel zeilen

Via het bestaande digitale systeem van de ZRZV kunnen individuele zeilleden van de ZRZV een zeilboot (valk) afschrijven voor maximaal 4 uur op een dag. Onder individueel zeilen wordt verstaan:

  • Afschrijven van een zeilboot (Lader Pico, Volksboot of Valk) door één zeilbevoegd lid met als doel alleen te gaan zeilen, dus zonder een mede bemanningslid
  • Afschrijven van een zeilboot (Volksboot of Valk) door een zeilbevoegd lid met het doel met één ander lid (of een aangemelde belangstellende voor lidmaatschap) te gaan zeilen.

In deze situaties waarbij maximaal twee personen op een afgesproken moment te gaan afvaren voor een aantal uren en vervolgens weer aanleggen is het inschakelen van een toezichthouder om toezicht te gaan houden op deze twee personen niet vereist. Het zeilbevoegd lid en tevens schipper dient erop toe te zien dat de vastgestelde hygiëne regels voor het gebruik van de boot wordt toegepast. Beide betrokkenen zijn tevens zelf
verantwoordelijk voor het te allen tijde toe passen van de RIVM regels. Men dient ervoor zorg te dragen dat mijn zo kort mogelijk zich op het ZRZ terrein begeeft. Verder dient men erop te letten dat op deze wijze reserveren en zeilen niet mogelijk is bij een reeds ingeplande
zeilactiviteit zoals inloopzeilen.

Van te voren spreken de zeilers af wie als schipper en wie als fokkenist mee gaat. Zij zorgen er voor dat zij zo kort als mogelijk op de steiger zijn en mijden het contact met andere zeilers en roeiers. De schipper is ook verantwoordelijk voor wat betreft het naleven van de anderhalve meter, de hygiëne en de schoonmaakregels.

Lees hier alle informatie rondom COVID-19