De rol van toezichthouder

Gepubliceerd op 15 mei 2020

In de vorige update kon je alle informatie vinden rondom de blokschema’s en het reserveren van je boot. In deze update geven we je meer uitleg over de rol van toezichthouder.

Altijd een toezichthouder

Heel simpel gezegd: Zonder toezichthouder is er géén mogelijkheid om te roeien. Er moet te allen tijde iemand op de club aanwezig zijn, voor toezicht op het naleven van de hygiëne en veiligheidseisen zoals beschreven in het protocol “Start volwassenen roeien”.

Help je mee?

Een belangrijke zorg van het bestuur is dan ook: kunnen we ieder blok van een of meerdere toezichthouders voorzien? We doen daarmee een beroep op jou. Help jij mee de club weer te openen? Als iedereen een blokt pakt dat hem/of haar het beste past, of één keer ten gunste van al die andere leden zijn roeimoment opoffert, zijn we rond omdat een ander dat op een ander moment ook voor jou doet. Samen zijn we de Zwolsche! Aanmelden kan via toezichthouder@zrzv.nl.

De bevindingen van zowel toezichthouders als de leden zullen we gebruiken voor de evaluatie van het protocol.

De planning van toezichthouders

Elke week kun je je tot woensdag 18.00 uur opgeven voor een bepaald blok voor de week erop. De week begint op maandag en duurt tot en met zondag. Uiterlijk op vrijdagochtend volgt de indeling van de blokken met toezichthouders en wordt duidelijk welke blokken doorgaan. Als je je hebt opgegeven voor een blok als toezichthouder, krijg je die vrijdag een mail. Het schema plaatsen we vervolgens op de website. Heb je je opgegeven en ben je onverhoopt verhinderd dan wordt van je verwacht dat je zelf op zoek gaat naar een vervanger.

Taken toezichthouder

  • De belangrijkste taak van de toezichthouder is erop toezien dat de leden conform het protocol handelen. Tevens heeft de toezichthouder een beperkte uitvoerende functie op het onderdeel hygiëne.
  • De toezichthouder is 15 minuten voor de aanvang van het blok aanwezig, blijft totdat het blok afgelopen is en/of de taken voltooid zijn, of zijn overgedragen aan de volgende toezichthouder.
  • Bij binnenkomst controleert hij/zij de aanduidingen en de afbakening van de looproute, de aanwezigheid van voldoende ontsmettingsmiddelen etc.
  • Hij of zij draagt zorg voor de eindreiniging/desinfectie volgens checklist op het prikbord.

Evalueren

Er kan uitsluitend geroeid worden als er een toezichthouder aanwezig is. Buiten de bloktijden mag er niet geroeid worden. We zullen frequent evalueren, met name in de opstartfase. Daarbij spelen de ervaringen van de toezichthouders een belangrijke rol. Later zal er een reguliere frequentie afgesproken worden.

Opmerkingen en aanbevelingen

Via het mailadres covid-19@zrzv.nl kunnen opmerkingen en aanbevelingen over dit protocol, evenals de praktische werkwijze ervan, naar het bestuur worden gestuurd. Binnen het bestuur zijn in eerste instantie de commissaris roeien, commissaris jeugdroeien en de zeilcommissaris verantwoordelijk voor het toezicht. De commissaris gebouw heeft vooral een randvoorwaardelijke functie, zoals zorg dragen voor voldoende hygiënemiddelen, adequate routing, leaflets met instructies, etc. De commissaris materiaal zorgt voor de beschikbaarheid van de boten in MyFleet.