ZRZV-jubileumactie: Nelson Mandela Township Rowing Club in Zuid-Afrika

Gepubliceerd op 12 mei 2012

De maandagmiddag senioren hebben het initiatief genomen om in het jubileumjaar van de ZRZV een financiële ondersteuningsactie te houden ten bate van de Nelson Mandela Township Rowing Club in Zuid-Afrika. Deze club is daar jaren geleden mede door oud-ZRZV-lid Jan Blom van Assendelft in het leven geroepen om jongeren in deze township te helpen bij hun ontwikkeling.

Momenteel is de NeMaToRowingClub onderdeel van het veel grotere project ‘NEMATO Change a life’, dat via de onderdelen Rowing Club, Gynastics Club, Netball Club, Fencing Club en Alumni een empowerment programma biedt voor de jeugd van de kansarme township.

Naast ondermeer crèche, huiswerkbegeleiding, maaltijdverzorging biedt het programma ook studiebeurzen voor benadeelde jongeren uit Nelson Mandela Township. Nadere informatie is te vinden op www.matinyanafund.org.za

Op12 mei 2012 in het kader van het jubileumjaar van de ZRZV gaat de jubileumactie van start. Een feestelijke bijdrage kan worden overgemaakt naar rekening 86.25.09.599 t.n.v. H.A. Blom, Zwolle, o.v.v. “NeMaTo Rowing Club”.

Prominente leden van de ZRZV zijn gevraagd zitting te nemen in een commissie van toezicht. Later wordt nog een voorlichtingsavond gehouden over het werk van Jan Blom in Zuid-Afrika.