Zeilinstructie middagen

Gepubliceerd op 21 februari 2014

altBinnenkort start het zeilseizoen weer. Zeilers met de nodige ervaring willen leden van de ZRZV wegwijs maken in de wereld van het zeilen. Tijdens een vijftal instructiemiddagen en 1 theorievond leer je de grondbeginselen van het zeilen. We verwachten dat je minimaal 4 lessen aanwezig bent. De lessen worden gegeven op zaterdagmiddag (5, 12, 19 april 10 en 17 mei) van 13.30 uur tot 16.30 uur. Op dinsdag 15 april is er een theorievond gepland. Deze avond begint om 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Hier wordt stilgestaan bij ‘de windroos en de daarbij horende zeilstanden. Ook wordt er aandacht besteed aan de voorrangsregels op het water. Wekelijks worden de vorderingen op een vorderingenstaat bijgehouden.

Voor deelname aan deze instructiemiddagen is vanwege het beperkte aantal plaatsen opgave noodzakelijk. Opgave kan per mail aan: zeilcommissaris@zrzv.nl.

Deze 5 middagen en 1 avond is geen volwaardige zeil cursus. Daarvoor is het nodig dat je veel meer ervaring opdoet. Dat kan bij de vereniging, bijvoorbeeld tijdens het inloopzeilen en met de zeiluitjes. Ook zonder zeilervaring kun je hier aan deelnemen. Meer informatie hierover tref je aan op de website van de ZRZV. Ook kun je je aanmelden voor de toezending van een zeilactiviteiten rondzendmail. Dan wordt je actueel geïnformeerd over een activiteit en de manier waarop je je hiervoor kunt aanmelden. Wil jij deze mail ook ontvangen meld je dan aan via: zeilactiviteiten@zrzv.nl

Neem je met enige regelmaat deel aan deze activiteiten dan is de kans groot dat je begin juli voldoende ervaring hebt opgedaan om zelfstandig een zeilboot van de vereniging te mogen afschrijven. Om dit te beoordelen wordt op zaterdag 5 juli een voorzeilmiddag georganiseerd.

Naast deze 5 instructie middagen is er aansluitend op zaterdag 24 mei een middag gepland voor het zeilen met zwaardboten.

Namens de zeilafdeling

Henny Willems