Wijziging vergoeding botentransport

Gepubliceerd op 2 februari 2013

altNu het wedstrijdseizoen weer nadert, is het volgende van belang voor iedereen die aan wedstrijden deelneemt of boten vervoert. Op de ALV in november is besloten tot een wijziging.
Het uitgangspunt blijft dat de kosten voor botentransport altijd door de roeiers worden gedragen, of er nu gebruik gemaakt wordt van eigen auto, gehuurd busje of extern vervoer. Bij voorkeur regelen de betrokkenen dit onderling.

Echter, degene die de kosten in eerste instantie maakt, mag ze ook bij de penningmeester declareren. Zij brengt de roeiers vervolgens hun deel in rekening. Het bedrag dat bij eigen vervoer gedeclareerd kan worden is het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag (nu € 0,22 per km).

Let wel: voordat een ploeg kiest voor huur van een busje of extern vervoer, moet onderzocht worden of er roeiers (of in het geval van jeugdroeiers hun ouders) met eigen auto kunnen rijden.