Wijziging: ALV via Zoom

Gepubliceerd op 17 november 2021
 

ALV zaterdag 27 november 2021 wordt Zoom sessie, maaltijd vervalt

Zwolle, 17 november 2021

 

Aan de leden van de Zwolsche Roei- en Zeilvereeniging

 

Betreft: Herinnering uitnodiging algemene vergadering conform art. 21, derde lid, van de statuten.

 

Beste leden,

Graag herinner ik u aan de uitnodiging die u op 12 november jl. heeft ontvangen voor het bijwonen van de ALV die plaatsvindt op zaterdag 27 november a.s. om 19.30 uur. Helaas is het aantal Covid-19 besmettingen in Nederland zo hoog opgelopen dat het bestuur heeft besloten dat deze ALV virtueel zal plaatsvinden via Zoom. De vrijwilligersmaaltijd komt te vervallen.

Als u aan de ALV wilt deelnemen, kunt u zich tot donderdag 25 november 12:00 uur aanmelden via secretaris@zrzv.nl waarbij u duidelijk uw naam en het e-mailadres vermeldt waarmee u wilt deelnemen aan de vergadering. Voorafgaand aan de ALV ontvangt u een e-mail met de inloggegevens en verdere instructies om deel te nemen aan de ALV op 27 november.

De agenda en voorstellen voor de ALV heeft u reeds ontvangen op 12 november. Omdat online stemmen vrij lastig is, is het van belang dat u bij uw aanmelding via secretaris@zrzv.nl kenbaar maakt als u bezwaar maakt tegen een van de voorstellen. Ook voor die tijd ingediende voorstellen en/of vragen worden op de ALV behandeld. Als er nog onduidelijkheden zijn over de digitale ALV dan kunt u een mailtje sturen naar Roelf Venhuizen via voorzitter@zrzv.nl

Het bestuur hoopt u zaterdag virtueel te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

 

Aad van der Zouwen

Secretaris ZRZV