Wie krijgt dit jaar de Jan Upmeyerbokaal?

Gepubliceerd op 3 februari 2014

alt Elk jaar wordt de Jan Upmeyerbokaal uitgereikt aan een zeil- of roeilid dat zich op bijzondere wijze voor de vereniging inzet. De uitreiking vindt plaats in de ALV van maart.

Dit jaar willen we de leden de gelegenheid geven hiervoor leden voor te dragen. Als je iemand wilt voordragen, stuur dan voor 11 februari een mail met de naam van de betrokkene en beargumenteer je voordracht in 50-100 woorden.

Het bestuur zal mede op basis van de inzendingen een keuze maken.

Namens het bestuur,

Esther, secretaris