Warner Bruins Slot benoemd tot erelid

Gepubliceerd op 25 november 2012

altTijdens het druk bezochte en goed georganiseerde lustrumfeest (door Gerda Boschman, Marie Jose Rietjes, Inge van Middelkoop en Nelleke Riezebos) is Warner Bruins Slot benoemd tot erelid. Marc Lighart stond stil in zijn toespraak bij de bijzondere verdiensten van Warner voor en tijdens zijn voorzitterschap. Onder groot applaus ontving Warner een prachtige oorkonde. #hupmetdieklup

Fotoalbum van Leediedzjee