Vlootbericht juni 2019

Gepubliceerd op 8 juli 2019

Botennieuws

* Er is een nieuwe Filippi 2- (zwaar) binnengekomen. De boot blijft nog even in Amsterdam en gaat dan naar het WK onder 23 in Florida, waar Ralf Rienks er dan in zal starten. Op 8 september wordt deze boot om 11.00 uur gedoopt.
* Ook is er een Wintech 2x lichtgewicht (70 kg) afgeleverd. Deze boot wordt op 14 juli gedoopt om 11.00 uur en ingedeeld in S2.
* De Hanzestad (60 kg) is S2 geworden (doorschuifbeleid).
* Zoals het er nu naar uitziet wordt de Kilian verkocht/afgevoerd.

Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag is goedgekeurd. Het betreft hier een subsidie voor het vergoeden van de vervallen btw-vrijstelling voor verenigingen. (Dit heeft geen impact voor de ZRZV.) De regeling loopt t/m 2021. Dit betekent dat de boten en ook het derde vlot ‘goedkoper’ zijn geworden. In de MAC hebben we al de gevolgen van het eventuele doorgaan van deze subsidie besproken. Van het door de subsidieverlening vrijgekomen budget is een Wintech 4x+ besteld die over ongeveer drie maanden geleverd gaat worden.
Janna Brouwer (voorzitter MAC) had al een oproep gedaan voor wensen over de vloot. Bij deze nogmaals dit verzoek. In verband met de subsidietoekenning leggen we in de komende ALV een 2-jaars vlootplan (2020 en 2021) voor. Normaal gesproken wijkt dit plan weinig of niet af van de meerjarenplanning die in november vorig jaar gepresenteerd is.

Boten, gewichtsklasse en tolerantie

Soms is over de boten, gewichtsklasse en tolerantie nog enige onduidelijkheid. Nieuwe boten worden afgeleverd met een ‘inbouwgewicht’. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Wintech 2x. Het inbouwgewicht van deze boot is 70 kg. In de nadere beschrijving van deze boot staat dat hij geschikt is voor roeiers tussen de 60 en 80 kg. In My Fleet verschijnt deze boot met een gewicht van 70 kg (het ideale gewicht). Maar het is geen enkel probleem om hier 10% naar boven of naar onder van af te wijken. Dat is dus toegestaan. Meer afwijken dan 10% gaat de roeikwaliteit negatief beïnvloeden. Daarnaast zal de boot bij hogere belasting dan 10% bovenop het ideale gewicht zwaarder belast worden en harder slijten. Dat is dus niet toegestaan.

Gebruik van klipringen om de dollen in hoogte te verstellen

Sommige boten zijn uitgerust met klipringen op de dolpen. Dit is gedaan om het roeiers mogelijk te maken de dolhoogte een beetje aan te passen aan de individuele wensen (lengte bovenlijf, gewicht) van de roeier en soms het weer (hoge golven, dol iets omhoog). Bij scullboten dient het verstellen van de klipringen altijd aan beide boorden te gebeuren. Let er dus op dat er aan beide zijden evenveel klipringen onder de dol zitten. Bij boordboten geldt in zijn algemeenheid hetzelfde: er zitten aan bakboord en stuurboord evenveel klipringen onder de dolpen. Wel kan er bij een boordboot per individuele roeipositie afgeweken worden. Bij C-boten, S0-, S1- en S2-boten tref je geen klipringen aan. Uit ervaring bleek dat als hier wel klipringen op zitten de dollen binnen de kortste keren helemaal fout staan.
We gaan nog bekijken of het nuttig is voor C-boten toch een soort van gewichtsindicatie mee te geven. Momenteel hebben C-boten geen gewichtsklasse en dit leidt er soms toe dat een lichte ploeg in een te hoog afgestelde boot zit, wat het roeiplezier niet ten goede komt.

Derde vlot

De voortgang in het derde vlot-project wordt nog belemmerd door de vergunningverlening. Door de recente ophef over PAS (Programma Aanpak Stikstof, uitspraak Raad van State) wordt het er vermoedelijk niet gemakkelijker op wat doorlooptijd betreft. We zullen onderzoeken of het mogelijk is om de instaphulp al op (de gaten van) de roeibak te plaatsen. Mocht de vergunning dan langer duren, dan is er in ieder geval al een instaphulp mogelijkheid. Zij het niet op de ideale plaats.

C-boten en wherry’s

Bij sommige boten is in My Fleet de toevoeging ‘aangepast roeien’ bij de naam van de boot gezet. Dit betekent dat deze boten ‘speciaal’ geschikt zijn voor aangepast roeien. Het gaat dan meestal om zaken zoals vlonders, steviger, stabieler enz. Uiteraard betekent dit niet dat er niet door gewone roeiers in geroeid kan worden.

Loods

In de loods liggen diverse boten op karretjes (vooral wherry’s). Regelmatig worden deze boten op de verkeerde plek teruggelegd en ook vaak op de verkeerde karretjes. Dit bemoeilijkt soms het makkelijk uit het rek tillen van hoger gelegen boten en door hoogteverschil past het soms niet als een boot op de verkeerde plek of karretje wordt gelegd. Binnenkort gaan we per gangpad op een papier aangeven waar welke boot hoort. Ook de karretjes worden voorzien van de naam van de boot waar ze bij horen. Graag hier aandacht aan besteden.

Rescuebootjes, coachboot en benzine

In de rescuebootjes en coachboot gaat zogenaamde viertakt benzine dus geen tweetakt/ mengsmering.

Tot slot

Veel roeiplezier!

Jan Bezemer
Commissaris Materiaal