Vlootbericht december 2018

Gepubliceerd op 24 december 2018

Het wordt weer kouder

Het water wordt steeds kouder. Dit betekent dat omslaan steeds gevaarlijker wordt vanwege de kans op onderkoeling. Het advies is dan ook (met name voor de minder ervaren skiffeurs) om niet meer te skiffen. Ga je toch skiffen, doe dat dan bij voorkeur niet alleen en blijf dicht bij de wal. Mocht je toch omslaan (en dit kan ook bij zeer ervaren roeiers gebeuren) probeer dan zo snel mogelijk de wal te bereiken en zoek zo snel mogelijk een warme omgeving of douche op.

Zoals wellicht bekend is er dit weekend een roeiboot omgeslagen bij Hasselt. Dit incident zal nog geëvalueerd worden om te kijken of we er iets van kunnen leren.

Aangepast roeien en minder mobiele roeiers (m/v)

De vereniging is een voorstander van aangepast roeien. Daarnaast is het heel mooi om te zien dat steeds meer ouderen tot op steeds hogere leeftijd sportief zijn en willen blijven roeien. Zowel bij ouderen, maar natuurlijk ook bij aangepast roeien zijn er vaak problemen met de mobiliteit. Bijvoorbeeld het in- of uitstappen uit een boot gaat soms heel moeilijk of kan alleen maar met de hulp van hulpmiddelen en/of anderen. Dot geldt natuurlijk soms ook bij jongeren en mensen van middelbare leeftijd door bijvoorbeeld blessures.
Door deze verminderde mobiliteit worden roeiboten vaak zwaar belast op onderdelen die daar niet voor bedoeld of op berekend zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar schades aan boten, dan zien we een flink aantal gevallen (dit jaar vier op een gladde vloot van 54, exclusief wedstrijd) waarbij de boorden van de boot losgescheurd zijn van de huid. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat met de handen te veel druk op deze boorden wordt gezet. Daarnaast zien we regelmatig gebroken bankjes en putten in slidings. Dit wordt weer vaak veroorzaakt door het niet langzaam gaan zitten op het bankje, maar je op het bankje laten vallen. Daar kunnen de bankjes en de slidings niet tegen.

In zijn algemeenheid geldt dat wedstrijd en S3/B3-boten kwetsbaarder zijn dan de trainingsboten (2, 1 en 0) en dat C-boten het stevigst zijn. In de twee bovenstaande situaties gaat het vooral om problemen met knieën, enkels en heupen. Ook zien we soms scheuren in riggers, zoals recentelijk bij de Carolus Clusius die vrijwel zeker veroorzaakt zijn door overbelasting bij het in- en uitstappen. Uiteraard zijn er soms ook mobiliteitsbeperkingen aan armen, schouders enzovoort die soms ook leiden tot risicovollere situaties voor de roeiboten. Schades willen we zoveel mogelijk vermijden, omdat het betekent dat er boten uit de vaart zijn en het ook geld kost om ze te repareren.

Vooruitlopend op nog nader vast te stellen beleid voor aangepaste en/of verminderd mobiele roeiers en de vloot zijn in de laatste bestuursvergadering de volgende (gedrags)regels afgesproken:

  • aangepaste roeiers mogen uitsluitend met toestemming van het bestuur in categorie 3 of wedstrijdmateriaal;
  • voor minder mobiele roeiers gaan wij ervan uit dat zij in eerste instantie zelf het initiatief nemen om bij boot gebruik rekening te houden met hun beperking en dan bijvoorbeeld ondanks de S3-bevoegdheid bijvoorbeeld een S2- of C-boot te nemen. Uiteraard heeft het bestuur de mogelijkheid om dit te verplichten maar liever maken we geen gebruik van deze optie. Ook willen we liever niet alles tot in detail in regels vastleggen en vertrouwen erop dat onze leden dit heel goed zelf kunnen in schatten en regelen.
  • Stuur 3: om een acht te mogen sturen heeft een stuur de Stuur-3-bevoegdheid nodig. De reden voor deze speciale bevoegdheid is dat het moeilijk is om zo’n grote boot goed te sturen. De Stuur-3-instructie wordt in twee achten gegeven, namelijk de acht van Roelf en de acht waar ik in zit. In beide achten moet de aspirant-stuur sturen. Afhankelijk van kennis en kunde van de aspirant-stuur duurt de instructie maximaal acht outings. Dan volgt het examen. Aanmelden kan bij Roelf of mij.

Mocht u hierop willen reageren dan kan dat uiteraard door mij aan te spreken of te mailen.

Jan Bezemer, materiaalcommissaris