Versterk jij onze enthousiaste barcommissie?

Gepubliceerd op 27 december 2018

Sinds een aantal jaren is de huidige, enthousiaste barcommissie actief binnen onze vereniging. Naast de zorg voor een reguliere barbezetting op de woensdagavonden en zaterdag- en zondagochtenden ondersteunt de commissie (én haar actieve barkeepers) de wedstrijden en evenementen van de vereniging. Eind vorig jaar is de commissie begonnen met het organiseren van speciale/aangeklede soosavonden op de woensdagavonden. Het ligt in de bedoeling dit vanaf 2019 eenmaal per maand te blijven doen.

Binnen de commissie werken we gezamenlijk aan onze totaalklus, maar heeft elk lid of een tweetal leden een speciaal aandachtspunt: inkoop, barbezetting, wedstrijden et cetera.
We zoeken versterking met twee leden die vooral de organisatie rond de wedstrijden en de soosavonden mede willen oppakken. Een uitstekende gelegenheid om je taak en roeping als verenigingswerker inhoud te geven en deel uit te maken van een enthousiast team. Tegelijkertijd leer je ook nog eens veel ZRZV-leden kennen.

Heb je interesse? Dan graag een mailtje naar: barcommissie@zrzv.nl of gebouw@zrzv.nl.