Vanaf 4 september begeleiding op de kant bij het inlooproeien!

Gepubliceerd op 30 augustus 2011

Er is een pool van enthousiaste mensen samengesteld om op de zondag de begeleiding van het inlooproeien weer nieuw leven in te blazen. Bij toerbeurt zullen Evelien Janssen, Jobke Middelkamp, Karen White, Gert Rietjens, Warner Bruins Slot, Jaap van Wessel en ondergetekende op de zondag langs de kant meegaan met de ploegen tijdens het inlooproeien. Om ze onderweg van ongetwijfeld nuttige aanwijzingen en oefeningen te voorzien en na afloop de bevindingen te delen.
Als je mee wilt, zorg dan dat je om 10.15 uur aanwezig bent. Dan worden de ploegen en boten ingedeeld, en om 10.30 uur is het `boot nat`. Tot zondag!