Van het bestuur

Gepubliceerd op 19 juli 2017

Het bestuur heeft in haar vergadering van 8 mei gesproken met de heer Cees Timmer van de Stichting samenwerkende sportverenigingen Het Hoge Laar. Aanleiding voor deze stichting was de bezuinigingsopgave aan de verenigingen door de gemeente. Dat is voor onze vereniging niet van toepassing. De samenwerking maakte het echter ook mogelijk om naar gezamenlijke besparingen –energiekosten e.d.- te kijken en om maatschappelijk verantwoorde activiteiten te ontplooien. Een voorbeeld van dat laatste is het entree-onderwijs dat ook op de ZRZV actief wordt.

De ZRZV is uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de stichting. Het bestuur neemt dit voorstel in overweging.

Niet fietsen voor de loods

Fietsen voor de loods is niet toegestaan. Het bestuur vraagt de leden met klem dat dan ook niet –meer– te doen.

Reglement alcoholverstrekking

Onze vergunning vereist een Reglement alcoholverstrekking dat nu door het bestuur is vastgesteld. Binnenkort wordt dit reglement achter/naast de bar opgehangen. De barcommissie en de barvrijwilligers worden over de inhoud van dit reglement in hun eerstvolgende bijeenkomst geïnformeerd en krijgen een instructie verantwoord alcoholschenken (eveneens verplicht).

Mudrun 15 september 2017

Sportservice Zwolle organiseert op 15 september haar eerste Zwolse mudrun. In het parcours is ook ons terrein opgenomen: vanaf de toegang naar het Zwolle vlot, door het water naar het Hasseltvlot en vervolgens weer naar het toegangshek. Gedurende een bepaalde tijd wordt deze vrijdagnamiddag een vaarverbod voor de roei(vlotten) ingesteld.
Nadere informatie met precieze tijden volgt nog.

Diesviering 30 september 2017

Een enthousiast groepje leden bereidt de viering van onze dan 130 jaar oude vereniging voor. Op het voorlopige programma staan:

  • verschillende workshops onder de noemer ‘blue zones’;
  • een vlootschouw naar en ten hoogte van Villa Hofvliet. Deze schouw wordt afgenomen door de wethouder;
  • een borrel en gezamenlijke maaltijd op de vereniging.

Noteer de datum en stel u alvast in op deelname aan de vlootschouw! De gehele (?) ZRZV-vloot gelijktijdig in de stad; een geweldige reclame voor onze vereniging. (Los nog van de bijzondere sfeer die dat oproept.)

SAVE THE DATE: 30 SEPTEMBER DIESVIERING ZRZV