Van het bestuur

Gepubliceerd op 7 februari 2018

Enkele punten uit de laatste bestuursvergadering:
  • Voorbereiden ALV in maart: alle commissarissen hebben input geleverd voor het jaarverslag. Het concept is besproken. Ook de jaarrekening is toegelicht. Volgende week zal de penningmeester de kascommissie ontvangen en de jaarrekening bespreken. Tijdens de ALV zal het bestuur ook een toelichting geven op de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling buitenterrein en derde vlot. En daarnaast zal de ontwikkeling Verenigingswerk ook op de agenda staan.
  • De voorzitter is met de vertrouwenscontactpersonen en een lid van de examencommissie naar het Roeicongres van de KNRB geweest en heeft daar een terugkoppeling van gegeven. Algemene thema dit jaar was veiligheid. Dit zal het komende jaar ook bij de ZRZV een aandachtspunt zijn. De KNRB zal de verenigingen daarbij ondersteunen.
  • Gebruik coachboot.