Van het bestuur

Gepubliceerd op 6 april 2017

In de bestuursvergadering van 3 april is onder andere het volgende besproken:

– Er zijn nadere afspraken gemaakt over het gebruik van onze coachboot. Deze worden de komende weken verder ingevuld.
– Er is weer uitgebreid gesproken over ledenbehoud en -werving. In eerste instantie ligt de focus op het ledenbehoud.
– Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft binnenkort een eerste gesprek met de Commissie Diesviering.
– Een aantal junior zeilleden heeft dispensatie voor het lidmaatschap gekregen.
– Er is gesproken over de verschillende mogelijkheden om belastingtechnisch gunstige schenkingen te doen ten behoeve van het vlootfonds. Hierover ontvangen de leden binnenkort meer informatie.
– De ZRZV heeft zich aangemeld als mogelijke organisator van de Paul Venemansprijs 2018. Er wordt gewerkt aan een bidbook.
– Het bestuur nodigt voor haar eerstvolgende vergadering de heer Timmer van Het Hoge Laar uit voor een presentatie over mogelijke samenwerking op bepaalde terreinen.