Van het bestuur

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Punten tijdens de afgelopen bestuursvergadering:

 

  • De ALV is geëvalueerd, het verslag besproken en de daaruit gekomen actiepunten zijn uitgezet. 
  • De jaarplanning en de vergaderstructuur van het bestuur voor 2017 zijn besproken.
  • Eerste aanzet is gemaakt voor het Jaarverslag 2016
  • Het bestuur heeft een gesprek gevoerd met Jan Bezemer voor de post materiaalcommissaris. Met veel genoegen kunnen wij aankondigen dat voor de komende periode hij deze functie ad interim zal vervullen.