Van het bestuur

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Terugkoppeling uit de laatste bestuursvergadering:

• Een aantal bestuursleden treedt tijdens de komende ALV in november af. Het bestuur verwelkomt daar graag leden die interesse hebben in de volgende posten: penningmeester, commissaris gebouw, commissaris Zeilen en materiaalcommissaris. Belangstelling kan worden aangegeven bij de voorzitter per mail op voorzitter@zrzv.nl. Ook is hij beschikbaar voor het geven van toelichting op het takenpakket van de positie waar je interesse in hebt.

• Onze vereniging heeft te weinig leden die bevoegd zijn om te sturen in een acht. De commissie Opleiding & Instructie zal dit knelpunt oppakken en een scholing hiervoor opzetten.
• Gezien de plannen van het Waterschap en de provincie om de dijk waaraan ons prachtige verenigingsgebouw ligt te verzwaren, zal een commissie Dijkverzwaring gevormd worden. De opdracht voor deze commissie is om het proces rondom de Dijkverzwaring te volgen en het bestuur in dit proces te adviseren.
• De volgende stap in het onderzoek naar een passende bestuursstructuur van de ZRZV is dat SportService Zwolle een enquête onder de leden zal uitzetten. Deze volgt binnenkort.