Van het bestuur

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Mededelingen uit de laatste bestuursvergadering:

  • Zoals het nu er naar uitziet, verhuist Boreas op 1 september 2016 naar hun nieuwe onderkomen.
  • De onlangs aangeschafte föhn voor de dameskleedkamer is vrij vlot verdwenen. Weet iemand meer?
  • Binnenkort zal een werkgroep in het leven worden geroepen om na te denken over een nieuwe koers wat betreft de vrijwillige inzet van leden. Wie graag meedenkt, kan zich melden bij secretaris@zrzv.nl
  • Graag wijst het bestuur erop dat sturen in een boot met de juiste bevoegdheid dient te gebeuren.
  • Bij een aantoonbare verhuizing buiten Zwolle is het mogelijk om het lidmaatschap tussentijds op te zeggen.
  • Op de website is een vernieuwd organogram geplaatst.