Vacature: Coördinator Jeugdzeilen

Gepubliceerd op 13 oktober 2017

Wij zijn op dit moment op zoek naar een nieuwe coördinator jeugdzeilen. De huidige coördinator wil zijn taak per 1 januari 2018 overdragen.

In dit stukje wordt beschreven hoe het jeugdzeilen in zijn werk gaat en wat van de coördinator wordt verwacht.

DE GANG VAN BIJ HET JEUGDZEILEN.

Onze vereniging organiseert al een aantal jaren zeilinstructies voor de jeugd. Dat gaat al een aantal jaren prima.                                                                                                                                                          

Dit seizoen hebben we een splitsing gemaakt tussen de inhoudelijke en de organisatorische verantwoordelijkheden. In het verleden berustte te veel verantwoordelijkheid bij één persoon.
De organisatie en de contacten met de zeilcommissie worden nu door de coördinator jeugdzeilen onderhouden; de inhoud en de lesstructuur nemen de gezamenlijke instructeurs voor hun rekening.

Enkele dagen voor de instructiemiddag worden onderlinge afspraken gemaakt en wordt overlegd met behulp van een vaste WhatsApp groep, maar ook via E-mail. Dat functioneert uitstekend. Via een tweede WhatsApp groep worden kinderen en ouders bereikt. De instructeurs zijn ongeveer 30 minuten voor het begin aanwezig om de voorbereidingen af te ronden. Aan het begin en het eind van het seizoen overleggen de begeleiders uitgebreid en stellen vast waar en hoe de cursus kan worden verbeterd.

Vanwege de veiligheid gaan we uit van een groep van vijf begeleiders/instructeurs. Doel is over zoveel instructeurs te beschikken dat iedereen één maal per twee weken aan de beurt is. De begeleiding is nu voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrage van ouders van de cursisten. Dat heeft veel positieve kanten, maar de verbinding met de vereniging is daardoor wel minder sterk. Daarin ligt ook een de taak voor de coördinator.

Al bij de start van het zeilseizoen splitsen we de groep van ongeveer 20 kinderen in drie groepen: een groep optimist-zeilertjes (beginnertjes), een groep PICO-zeilers (gevorderden) en een groep Wayfarer/volksboot-zeilers (zeer geroutineerde zeilers). Iedere groep heeft zijn eigen vaste instructeurs. De programma’s van de drie groepen sluiten aan op de zeilvaardigheden van de kinderen en zijn daardoor verschillend. Er zijn duidelijke afspraken om de veiligheid te waarborgen (afspraken met de roeiafdeling, over de windkracht, onweer enz. en de beschikbaarheid van tenminste één (werkende) rescue-boot.

Het seizoen duurt 15 weken. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De groep Wayfarer/volksboot-zeilers mag ook zonder toezicht vrij zeilen op de kolk.

Het vinden van begeleiders is dit jaar geen probleem geweest. De ouders dragen graag bij en de steun vanuit de zeilafdeling neemt ook toe.

DE ROL VAN DE JEUGD COÖRDINATOR

De inhoud en de lesstructuur nemen de gezamenlijke instructeurs voor hun rekening. Zij gebruiken daarbij een opzet, die van de Friese zeilschool de Ulepanne is overgenomen.

De jeugd coördinator is vooral bezig met de organisatie en de coördinatie. Dat betekent dat hij/zij zorgt voor:

 • Onderhouden van de contacten met zeilcommissie (o.a. over zeilkalender, de jaarlijkse scholing, afstemming met roeiafdeling).
 • Voorlichten en opvangen van potentiële cursisten en hun ouders.
 • Zorgen dat het rooster voor de instructeurs tot stand komt. Repareren van gaten die onverhoopt toch ontstaan.
 • Organiseren van de start en de sluiting van het jeugdzeilseizoen en van de evaluatie aan het eind van het seizoen.
 • Zorgen voor een goede en tijdige communicatie.
  • Starten overleg tussen de instructeurs over de komende instructiemiddag (wekelijkse app en/of mail naar instructeurs).
  • Onderhouden van contacten met de cursisten en hun ouders (wekelijkse app naar kinderen en ouders).
  • Maken en rondsturen en archiveren van een kort verslagje van de cursusmiddag.
  • Contacten met de ledenadministratie van de vereniging.
  • Opvangen en verwerken van signalen uit de zeilafdeling.
  • Afstemmen met de roeiafdeling (o.a. de “zwembadoefening”).
 • Veelvuldig aanwezigheid tijdens de zeilmiddagen.
 • Bijhouden van een draaiboek, waarin alle activiteiten zijn beschreven. In dit draaiboek hebben ook de standaard brieven en de standaard mails een plaats.
 • Toezicht houden op de veiligheid en onderhouden van contacten met de oudere junioren.

EEN NIEUWE JEUGD COÖRDINATOR

Op dit moment coördineer ik het jeugdzeilen bij de ZRZV. Ik vind dat ik nu de leeftijd heb bereikt, waarop het verstandig is de verantwoordelijkheid op een jonger iemand over te dragen.

We zoeken dus per 1 januari 2018 een nieuwe jeugdcoördinator. Het is een leuke activiteit, waarbij je met veel mensen contact hebt. De werkzaamheden zijn hierboven beschreven. Zij zijn af en toe best spannend maar toch erg leuk.

Binnen de groep van de jeugdinstructeurs is al langer bekend dat ik wil stoppen. Wij hebben er al meerdere keren over gesproken hoe de verantwoordlijkheden het beste zouden kunnen worden belegd. Dat heeft o.m. geresulteerd in de splitsing van de verantwoordelijkheden. Dat maakt de werkzaamheden een stuk eenvoudiger.

Mocht je belangstelling hebben en wil je meer weten, laat mij dat dan weten. Dan kunnen we een afspraak maken. Ik wil je daar graag over bijpraten.

 

Bert Fikkers
jeugdzeilen@zrzv.nl