Update vaarverbod

Gepubliceerd op 31 december 2023

Op zondagochtend zijn de voorzitter en de veiligheidscoördinator met de coachboot het Zwarte Water op geweest om de huidige situatie te beoordelen. Op het Zwarte Water lijkt het momenteel rustig qua stroming. Er liggen nagenoeg geen boomstammen of andere gevaarlijke objecten in het water. Het water was aan het dalen, echter geven de weersvoorspellingen een stijging van het waterpeil de komende dagen.

Wat betekent dit voor het momenteel geldende vaarverbod? Deze blijft voor nu nog van kracht. Er mag pas weer gevaren worden tot maximaal paal 6, mits de hoogte van het water bij de kop van de Vecht 80cm NAP of lager is. Dit i.v.m. de stroming op de Vecht. De actuele RWS waterstanden zijn te raadplegen via: Waterhoogte – Rijkswaterstaat Waterinfo (rws.nl) bij Mond der Vecht. Indien het waterpeil boven 80cm NAP is, dan wordt het vaarverbod nog of weer gehanteerd. Wanneer er weer veilig en verantwoord verder gevaren kan worden voorbij paal 6, zal hier een nieuwsbericht over volgen.

Als er weer gevaren kan worden, wees dan voorzichtig en alert. Dus blijf goed opletten, vooral met ongestuurde nummers. Door overstroomde landerijen kan de tocht naar drogere gebieden gevaarlijk zijn door bijv. prikkeldraad. Hou rekening met het feit dat door het hoge water het vaarwater een stuk breder lijkt dan het in feite is. Blijft dan wat ruimer uit de kant, maar uiteraard wel aan de stuurboordkant van het vaarwater. Neem voor noodgevallen een telefoon mee. Ga geen activiteiten ondernemen waarbij de veiligheid in het geding kan komen, en de kans op te water raken vergroot wordt. De kans op onderkoeling is erg groot als je dit met een door de inspanning opgewarmd lijf overkomt. Voor meer info: https://www.knrm.nl/images/downloads/Onderkoeling.pdf

Via onderstaande link is een video te zien van de waterstand en de stroming bij de kop van de Vecht: https://youtu.be/aHLJRrumQC0?si=JigsfcqxLDToXpjg

Hou de website, Facebook of de mailbox in de gaten voor nieuwe berichten. Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, neem dan contact op met iemand van het bestuur of stuur een mail naar secretaris@zrzv.nl.

Het bestuur