Uitnodiging ledenvergadering verstuurd

Gepubliceerd op 9 maart 2011

Vandaag is de uitnodiging voor de ledenvergadering van 25 maart met alle bijbehorende bijlagen via e-mail verstuurd. Naast het jaarverslag en de jaarrekening over 2010 staan twee bestuursmutaties op de agenda. Het bestuur stelt Esther Geerse kandidaat als secretaris en Maartje van Reedt Dortland als penningmeester.

Heb jij geen uitnodiging voor de vergadering ontvangen? Stuur dan svp een mail naar secretaris@zrzv.nl zodat we dit kunnen corrigeren.