Uitnodiging ALV van 23 maart 2012

Gepubliceerd op 9 maart 2012

 

Onlangs is de uitnodiging voor de ledenvergadering van 23 maart met de bijbehorende bijlagen via e-mail verstuurd.

Naast de herziening van statuten en huisregels staat er een bestuurswisseling op de agenda. Het bestuur stelt Roderick Dijk kandidaat voor de functie van jeugdcommissaris en stelt  verder voor wedstrijdcommissaris Nico Rienks te herbenoemen.

Verder komen jaarverslag en jaarrekening aan de orde. De jaarrekening is helaas nog in concept omdat de kascommissie zich er nog niet over heeft kunnen uitspreken. Zij zal eventuele wijzigingsvoorstellen voor of tijdens de ALV aan het bestuur doen, waarna de jaarrekening goedgekeurd kan worden.

Heb jij geen uitnodiging voor de vergadering ontvangen? Stuur dan s.v.p. een mail naar secretaris@zrzv.nl.