Tocht over De Wieden I zaterdag 18 april 2009

Gepubliceerd op 18 maart 2009

Image Het eerste zeiluitje van het seizoen. Traditiegetrouw gaan we vanaf de Ronduite een tocht maken richting Blokzijl, mits de wind het toelaat. Zo niet, dan is een andere route zo gevonden. Het is tevens de derde les voor de CWO I cursisten, een leuke les op open water en door kleine slootjes en erg gezellig. Tijdens de lunch proberen we ergens aan te leggen, maar het is altijd handig zelf broodjes en drinken mee te nemen.
Om 08.30 uur verzamelen we in ons clubgebouw, na een kop koffie en de financiële afhandeling zullen we om 09.00 uur vertrekken naar de Ronduite. Rond 19.00 uur ’s avonds denken we weer terug te zijn in Zwolle, maar garanties worden niet afgegeven. Samen uit, samen thuis is het motto, ook vanwege het vervoer. De kosten bedragen EUR 17,50 per persoon inclusief vervoerskosten, voor niet-leden is dat EUR 22,50.
Opgave graag uiterlijk 10 april a.s. aan Miny v.d. Berg en Inge v. Middelkoop via het nieuwe mailadres zeilactiviteiten@zrzv.nl  Willen jullie ook vermelden of je kunt chauffeuren die dag? En als je wilt schipperen, horen we dat ook graag o.v.v. je mobiele nummer.  Na 10 april is je aanmelding definitief. Als je je na deze dag afmeldt, ben je wel de kosten verschuldigd omdat de huur van de  boten dan reeds vastligt.