Theorie bij elke roeicursus

Gepubliceerd op 28 april 2019

Op verzoek van het bestuur heeft O&I in de afgelopen maanden hard gewerkt aan theoriemodules voor roeiers. Dit om leden in staat te stellen goed geïnformeerd hun eigen afweging te maken wat betreft veilig roeien. Zo voorkomen we dat we verzanden in een veelheid aan regels. In tegenstelling: iedereen kent straks de risico’s en kiest zelf wat in bepaalde omstandigheden verantwoord is.

Dit betekent dat er bij het afroeien ook een theorietoets afgenomen wordt, passend bij het brevet waarvoor opgegaan wordt. Voorafgaand daaraan worden per cursus één of twee theoriebijeenkomsten georganiseerd.

Voor degenen die zonder een cursus te volgen gaan afroeien: meld je even bij O&I. In de meeste gevallen kunnen we iets op maat voor je regelen.