Terugblik op de ALV 23 maart 2012

Gepubliceerd op 9 april 2012

Tijdens de ALV van 23 maart is Marc Keizer bedankt voor zijn inzet als jeugdcommissaris en Roderick Dijk benoemd tot zijn opvolger.

Een hoogtepunt van andere aard was het aannemen van de nieuwe statuten en huisregels met dank aan Warner Bruins Slot die dit hele proces zorgvuldig en geduldig heeft begeleid.

Verder is in de vergadering het jaarverslag 2011 besproken. Vanuit de leden kwamen er vragen en tips over het hoge energieverbruik. Een concrete maatregel die met het oog daarop al op korte termijn genomen wordt is het plaatsen van leds in onze mooie designlampen.
Het concept-verslag van de ALV vind je hier.