Tarieven 2019

Gepubliceerd op 25 april 2014

Contributies* **

Roei- en zeillid senior € 310,00

Roei- en zeillid junior (t/m 18 jaar)
Studenten en aangepast roeien                                    

€ 217,00
€ 220,75

Sociëteitslid
Kennismakingslidmaatschap roeien                                

€   65,00
€   75,00

* Alle bedragen zijn incl. bijdrage koffie/thee
** Indien zowel zeil- als roeilid verhoging van de contributie met € 25,00

Liggelden

Liggeld roeiboten (skiff) exclusief verzekeringskosten € 157,50
(voor grotere boten geldt een aangepast tarief)  

Kosten voor gebruik materiaal door niet-leden

Gebruik zeil- en roeiboten en botenwagen In overleg

Diversen

Gezinskorting (meerdere gezinsleden op hetzelfde adres) € 11,50


Opmerkingen

 • Uitgangspunt: leeftijd op 1 januari 2019.
 • Gezinskorting geldt voor het tweede lid (op hetzelfde adres). Elk volgend lid op dit adres krijgt ook € 11,50 korting.
 • Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt vanaf de eerste van de volgende maand.
 • Gespreide betaling of in bijzondere gevallen reductie is mogelijk op verzoek bij penningmeester of secretaris.
 • Het lidmaatschap loopt ongeacht de datum van lid worden tot 31 december. Tussentijds opzeggen is alleen in bijzondere gevallen mogelijk.
 • Na het proeflidmaatschap (na afloop P1-cursus of introductiecursus zeilen) gaat het lidmaatschap automatisch in, behalve als er is opgezegd via de ledenadministratie.
 • Indien er sprake is van een studentenlidmaatschap stuur je jaarlijks een kopie van je studentenkaart naar de ledenadministratie.
 • Opzeggen bij de ledenadministratie via e-mail.
 • Opzegtermijn van 1 maand (dus uiterlijk 1 december vóór het volgende jaar).
 • Heeft u een machtiging gegeven, dan wordt de contributie in twee termijnen geïncasseerd.
 • Nieuwe leden zijn verplicht te betalen via automatische incasso.
 • Het Rabobanknummer: is NL53RABO 0160 7097 68 t.n.v. Zwolsche Roei en Zeil Ver te Zwolle.

De contributies zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 24 november 2018.