Streven naar een sociaal veilige sportomgeving

Gepubliceerd op 9 januari 2018

De laatste tijd zijn met #MeToo seksuele intimidatie en misstanden erg in het nieuws geweest. Al langer wordt er gerapporteerd over agressie en bedreigingen via onder andere sociale media. Er is duidelijk meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Vanuit NOC*NSF en de bonden worden sportverenigingen daarom gestimuleerd actief beleid te maken op het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en het vergroten van een veilige sportomgeving.

In het kader daarvan heeft onze vereniging een document met gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn in de ALV van 9 december 2017 aangenomen. Hiermee zet het bestuur een stap in het sociaal veiliger maken van onze vereniging, zodat ieder lid er met een prettig gevoel kan roeien en zeilen. De belangrijkste bijdrage wordt echter van ieder lid gevraagd, namelijk zich gedragen. Daarbij kan een aloude ‘tegeltjeswijsheid’ leidraad zijn: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”

Aansluitend hierop hebben de twee vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zich voorgesteld: Ed Heeremans en Gerda Boschman. Zij hebben een korte toelichting gegeven op hun rol, hun ‘werkgebied’ en de kwetsbare groepen als het gaat om zich sociaal onveilig voelen.

Wie last heeft van grensoverschrijdend gedrag op onze vereniging kan contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen. Dit is voor sommigen een grote stap en vraagt moed. Toch, als dit achterwege blijft, blijft de ongewenste situatie bestaan. Het kan zich zelfs versterken of uitbreiden waardoor er meer slachtoffers gemaakt kunnen worden.
De meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
De contactgegevens van de beide vertrouwenscontactpersonen zijn hier te vinden.

Met de aandacht voor de gedragsregels en door meer rekening te houden met de gevoelens van een ander kunnen we samen zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving.