14 september start werkzaamheden derde vlot

Gepubliceerd op 31 augustus 2020

Op 14 september start aannemer Benecke met de werkzaamheden voor het derde toegankelijke vlot. Het vlot, drijver (in jargon), van 3 bij 20 meter wordt in Hardenberg gemaakt en vervolgens naar Zwolle gesleept. In het vlot zijn voorbereidingen getroffen voor een instaphulp voor roeiers die, al dan niet tijdelijk, een instapsteun kunnen gebruiken. Die instaphulp wordt in eigen beheer gemaakt met behulp van voorbeelden van andere roeiverenigingen en technisch deskundige leden.

Het toegankelijk vlot komt op de plaats van het Hasselt-vlot. Het Hasselt-vlot verhuist naar de plek tegenover loods 6. Daarom wordt er eerst tegenover loods 6 een extra landhoofd aangelegd.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 2-3 weken duren. Er kan geroeid worden, het huidige ‘Zwolle-vlot’ blijft gewoon liggen en kan worden gebruikt. Het spreekt voor zich dat er tijdens de werkzaamheden delen van het terrein verminderd toegankelijk zijn.

Deze hele aanleg met het spuiten van palen en dergelijk mag alleen in september om de Bittervoorn, de Kleine modderkruiper en aangewezen niet-broedvogels te sparen in het Natura 2000 gebied waarin wij mogen roeien en zeilen.

Het toegankelijk vlot komt er dankzij de vele leden die zich de afgelopen zes jaar in samenwerking en met enthousiasme hebben gebogen over mogelijkheden om instappen te vereenvoudigen als het even niet vanzelf gaat. Te weten: commissie toegankelijk roeien, commissie buitenterrein voor de inpassing in het geheel, de deskundigen die de juridische en ecologische hobbels namen en last but nog least de diverse besturen.

Sander Gerdes (projectleider) en Antoinette van Boom (coördinator toegankelijk roeien)

De bittervoorn is één van de kleinste maar ook mooiste karperachtigen van Nederland. In de paaitijd krijgen de mannetjes een paarse gloed op de flanken. Als enige vissoort in Nederland maken ze gebruik van levende mosselen voor het leggen van hun eitjes.
De kleine modderkruiper is een slangachtig visje dat wijd verspreid voorkomt in Nederland. Recentelijk is ontdekt dat in Nederland ook een hybride vorm leeft, waarvan alle dieren vrouwelijk zijn.
Voor geïnteresseerden zie verder www.ravon.nl