Stamppotbuffet 15 december 2012

Gepubliceerd op 16 december 2012

altRuim 55 vrijwilligers maakten het stamppotbuffet tot een groot succes en zorgden samen voor een sfeervolle avond. Namens het bestuur heette Lida iedereen welkom met een prachtig gedicht welkom en ze bedankte ieder voor zijn/haar enorme inzet in het afgelopen jaar. Een bloeiende vereniging als de onze kan alleen bestaan dankzij de vele vrijwilligers, die zich elk jaar weer op allerlei manieren verdienstelijk maken voor de club. Hartelijk dank ook aan de (vele) vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn.

Namens het bestuur,

Esther Geerse

Gedicht Lida