Rouwprotocol

Gepubliceerd op 24 november 2008
 • Met dit protocol legt het bestuur de gang van zaken vanuit het bestuur vast rond het overlijden van een verenigingslid (daaronder ereleden en bestuursleden begrepen). De wensen van de nabestaanden staan daarbij voorop.

 • Bij bekend worden van het overlijden van een verenigingslid handelt het bestuur, als vertegenwoordiger van de vereniging, als volgt:
  – de secretaris stuurt een blijk van medeleven naar de nabestaanden;
  – voorzitter of secretaris geven via de websitecommissie kennis van het overlijden;
  – voorzitter of secretaris vragen de websitecommissie daarbij het overlijdensbericht tenminste tot en met de dag van de uitvaart bovenaan de websitete laten staan;
  – de secretaris hangt een eventuele rouwkaart aan het publicatiebord tot tenminste een week na de uitvaart. Daardoor kunnen leden die de publicatie gemist hebben, alsnog kennis nemen van het overlijden;
  – voorzitter of secretaris vragen eventuele ploeggenoten een In Memoriam in de Frisse Wind te publiceren. Contact vooraf daarover met de nabestaanden is voor laatstgenoemden vaak prettig en voorkomt vervelende fouten.
  – vanaf het bekend worden van het overlijden tot en met de dag van de uitvaart van een erelid dragen wedstrijdroeiers van de Zwolsche een rouwband door de zorg van de wedstrijdcommissaris.

 • De Zwolsche kent geen verenigingsrouw, met andere woorden: geen vaarverbod op de dag van de uitvaart en in principe geen vlag halfstok. Als leden te kennen geven prijs te stellen op dit laatste, kan die wens worden gehonoreerd.

 • Het bijwonen van de uitvaart wordt overgelaten aan ploeggenoten, die doorgaans dichter bij de overledene hebben gestaan dan het bestuur.

 • Het bestuur van de KNRB vraagt voor de algemene ledenvergadering de verenigingen opgaaf te doen van de in het voorgaande jaar overleden verenigingsleden. De secretaris verzorgt deze opgaaf.

 • Bij overlijden van de man, vrouw of ouder van een verenigingslid wordt vanuit het bestuur eventueel volstaan met een blijk van medeleven.