Roeicursussen

Gepubliceerd op 25 mei 2013

De roeicursussen zijn opgebouwd in moeilijkheidsgraad. Het niveau van de cursus bepaalt de eisen die worden gesteld aan de individuele en/of ploegtechniek, balans, kracht en snelheid. Elke cursus wordt afgesloten met een examen, een praktijktoets. Hierbij worden ook theorievragen gesteld, er wordt gelet op zorgvuldig gebruik van het materiaal en op veiligheidsaspecten. Elke cursus wordt afgesloten met een examen. Bij het slagen van een examen levert dat de bijbehorende bevoegdheden op voor een deel van de vloot. Alle informatie over de theorie van het roeien (boottypen, roeitechniek, commando’s, sturen, exameneisen, bevoegdheden en examens) vindt u in de wetenswaardigheden en onder exameneisen en bevoegdheden.

Elke roeicursus duurt 7-8 weken en bestaat uit twee lessen per week. Hiervan moet je minimaal 80% aanwezig kunnen zijn. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Beginnerscursus P1

Bij de Zwolsche starten nieuwe, onervaren leden met een beginnerscursus scullen: de P1. Drie keer per jaar (in maart, mei en september) start er een P1-cursus. In de P1-cursus leert u de basistechnieken van het roeien en sturen in een C4x+ (een stabiele ploegboot).
Onder leiding van verschillende instructeurs roeit u gedurende circa 2½ maand twee keer per week in een ploeg. Na het afsluiten van de cursus en het positief afsluiten van de proeve van bekwaamheid heeft u een P1- en Stuur1-bevoegdheid.

Vervolgcursussen

Als u reeds lid bent kunt u zich inschrijven voor een (vervolg)cursus.
Voor alle vervolgcursussen geldt dat het daadwerkelijk starten hiervan afhankelijk is van het aantal inschrijvingen.

S1

In de S1-cursus leert u roeien in een skiff en u verbetert uw roeitechniek, bootgevoel en balans. Voorafgaand aan de plaatsing voor de S1-cursus wordt u gevraagd hiervoor ‘groen licht’ te halen. ‘Groen licht’ krijgt u wanneer u laat zien dat u zich sinds het behalen van uw P1-bevoegdheid verder heeft ontwikkeld en de basis van de roeitechniek beheerst. Hiertoe kunt u meedoen met het inlooproeien op zaterdagochtend. (Bij het inschrijven voor de S1-cursus wordt u hier verder over ingelicht.)
De S1-cursus duurt gemiddeld acht weken; u heeft twee keer per week les. Het is een individuele cursus, waarbij cursisten zich in hun eigen tempo de skifftechniek eigen maken.
Jaarlijks start er zowel in mei als september een S1- cursus.

S2, P2 en B2 en Stuur 2

Zij die zich verder in hun individuele of ploegtechniek willen bekwamen, kracht en uithoudingsvermogen willen vergroten en/of wedstrijdambities hebben, kunnen zich inschrijven voor een vervolgcursus. Minimaal één jaar roei-ervaring na het behalen van S1 en het doen van vrijwilligerswerk zijn een voorwaarde voor deelname. Voorroeien maakt deel uit van de toelating. Of de cursus start is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Masterclasses, S3 en B3

Voor ambitieuze en/of talentvolle (wedstrijd)roeiers is het mogelijk zich in te schrijven voor deze topcursussen. Het doen van vrijwilligerswerk is een voorwaarde voor deelname. (Plaatsing geschiedt in overleg. Voorroeien maakt deel uit van de toelating.)

Stuur 3

Wil je graag een acht leren sturen? Schrijf je dan in voor Stuur 3. Deze stuurbevoegdheid is specifiek voor het sturen van de acht. In deze praktische cursus, stap je zes tot acht maal als stuur in een ervaren acht met een nog ervarener slag. De praktijk zal uitwijzen of jij het in je hebt en aan het einde van cursus je stuurbevoegdheid voor dit specifieke grote nummer haalt. In deze cursus draait het om: ‘in control zijn’ met de boot, het coachen van de roeiers, het geven van heldere, eenduidige instructies en het goed, strak varen van wedstrijden. Om in aanmerking te komen voor de opleiding ‘Stuur 3’ moet je beschikken over ‘Stuur 2’. Daarnaast verwachten we dat je bij het behalen van de bevoegdheid ook inzetbaar bent als stuur.

Schema roeicursussen
[Dit schema wordt nog aangepast aan de laatste stand van zaken zoals hierboven beschreven.]

Cursusoverzicht