RESERVERING BOTEN VOOR CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN NOODZAKELIJK: BEGRIP HIERVOOR!

Gepubliceerd op 24 juni 2012

We zijn een vitale vereniging: groot gezellig en gezond! Jaarlijks organiseren we veel cursussen, clinics, tochten, wedstrijden en andere activiteiten. Hier bestaan we van en voor! Soms leidt de vroegtijdige reservering van boten tot irritatie of doorkruising van roeigewoonten van andere leden. IN EEN ACTIEVE VERENIGING ALS DE ONZE IS DIT ECHTER NIET ALTIJD TE VOORKOMEN!

Bij de planning van de cursussen houdt de roeicommissie zoveel mogelijk rekening met verschillende factoren: spreiding in de week, bootgebruik, drukte op het vlot en de beschikbaarheid van coaches. Hetzelfde geldt voor de planning van tochten en andere activiteiten: bootgebruik gebeurt in overleg! Dat we niet altijd alle belangen kunnen behartigen, spreekt voor zich. WE VRAGEN DAAROM VAN ALLE LEDEN, BEGRIP EN EEN BEETJE FLEXIBILITEIT: SCHIPPEREN ZIT ONS IMMERS IN HET BLOED?

 

Namens het bestuur,

Lida van Dijk

roeien@zrzv.nl