Regelement toewijzing boten

Gepubliceerd op 24 november 2006

Procedure ‘toewijzing wedstrijdboten’

 

De wedstrijdcommissaris wijst boten toe aan roeiers van de Z.R.Z.V. t.b.v. de voorbereiding en deelname van ‘Nationale wedstrijden’, internationale roeiwedstrijden of ‘Roei-ontmoetingen met een wedstrijdkarakter’.

De toewijzing kan gelden voor (een gedeelte van) het wedstrijdseizoen of voor specifieke wedstrijden.

De onderstaande criteria en aspecten zijn van belang voor de toewijzing van boten aan roeiers.

N.B. De wedstrijdcommissaris kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen.

 

De roeiers dienen de benodigde roei-examens te hebben behaald.

Voor een toewijzing voor een langere periode dient er sprake te zijn van prestatieperspectief.

Voor een toewijzing voor een specifieke wedstrijd weegt eveneens het prestatieperspectief.

Volledige Z.R.Z.V.-ploegen krijgen in principe voorrang boven combinatieploegen tenzij het winstperspectief van de Zwolsche-ploeg nagenoeg nihil is

Roeiers die geregeld aan ‘Nationale wedstrijden’ deelnemen, hebben bij gelijkwaardige prestaties voorrang boven anderen.

Deelname aan wedstrijden als K.N.R.B.-equipelid of met het reële doel daarvan deel uit te gaan maken, kan een toewijzing positief beïnvloeden

Boten kunnen aan meerdere roeiers worden toegewezen indien het wedstrijd- en trainingsschema dit mogelijk maakt

Ten behoeve van het aftrainen na een intensieve trainingsperiode van minimaal een geheel wedstrijdseizoen kan de periode van toewijzing worden verlengd

In september, wanneer de wedstrijdroeiers ‘in training gaan’ voor een komend roeiseizoen, worden de wedstrijdboten voor een bepaalde periode toegewezen aan de roeiers. Een algemeen ijkpunt van deze toewijzing vindt plaats in januari.

De gezamenlijke coaches evalueren bij voortduring het prestatieniveau van de roeiers. Zij informeren de wedstrijdcommissaris en adviseren m.b.t. de boottoewijzingen. Op basis daarvan kunnen de toewijzingen wijzigen.

Indien er voor een specifieke wedstrijd meerdere gegadigden zijn voor een boot en er is geen mogelijkheid voor gebruik op de wedstrijddag door meerdere roeiers of ploegen, dan kan de toewijzing geschieden op basis van een row-off*.

Bij uitkomen in verschillende velden, met overeenkomstig prestatieperspectief én gezamenlijk gebruik van de boot is onmogelijk, dan gebruiken we voor de beoordeling van het resultaat van een row-off de ‘wintercompetitie-factoren’ voor leeftijd en geslacht.

Uiteraard is het gebruik van een andere boot toegestaan indien deze beschikbaar is.

N.B. In onderling overleg tussen de rivaliserende roeiers en/of hun coaches is een afwijkende toewijzingsprocedure toegestaan.

 

*Procedure ‘toewijzing voor specifieke wedstrijden’

Uiterlijk zes weken voor een specifieke wedstrijd dient de gewenste boot te zijn aangevraagd. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde boot resten 2 weken om via een onderlinge testwedstrijd, de row-off, uit te maken wie op basis van snelheid het recht op het gebruik van de boot krijgt. Uiterlijk vier weken voor de wedstrijd vindt de toewijzing plaats. Indien roeiers of ploegen op een later tijdstip alsnog aangeven een wedstrijd te willen starten, dienen zij zich te voegen naar de reeds ingedeelde skiffeurs of ploegen. Medegebruik wordt toegestaan als het wedstrijdschema dit mogelijk maakt. Het gebruik van een andere boot is toegestaan indien deze beschikbaar is.