Provinciale subsidie voor til- en instapfaciliteiten

Gepubliceerd op 13 juli 2014

De ZRZV heeft € 3000,- subsidie gekregen van de provincie in het kader van “Maatschappelijke Initiatieven 2014” voor het realiseren van til- en instapfaciliteiten voor het aangepast roeien en zij die vanwege leeftijd daar ook een hulpmiddel bij kunnen gebruiken. De werkgroep “Til- en instapfaciliteiten” zal nog dit jaar het uitvoeringsvoorstel maken en uitwerken om voor te leggen aan het bestuur.