Overlijden Henk Voerknecht

Gepubliceerd op 13 april 2020

We hebben het droevige bericht ontvangen dat op 7 april jl. oud-lid Henk Voerknecht op 93-jarige leeftijd is overleden. Vooral voor de oudgedienden is Henk een bekende naam. Eind jaren tachtig zat hij als penningmeester in het bestuur. Toen hij nog fit was, roeide hij samen met zijn echtgenote Ineke op dinsdagochtend in een dubbeltwee. Ook was hij een vooraanstaand en kritisch lid van het gezelschap ‘maandagmiddagheren’. Totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet, roeide Henk. Toen dat niet meer kon, bleef hij nog wel de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd bezoeken. Afgelopen 25 februari blijkt nu de laatste keer te zijn geweest. We wensen zijn vrouw Ineke, die nog altijd op de dinsdagochtend roeit en verdere familie veel sterkte toe. De uitvaart vindt in kleine kring plaats.

Namens het bestuur,

Roelf Venhuizen