Organisatie

Gepubliceerd op 5 oktober 2012

De Zwolsche is een organisatie van vrijwilligers. Bestuur, commissies, ad-hoc-acties – het wordt allemaal door en voor leden georganiseerd. In het organogram is te zien hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Blik op 2013 is het beleidsplan van de vereniging.

  • Bestuur
  • Organogram
  • Blik op 2013
  • Vertrouwenspersoon
  • Ereleden
  • Vrijwilligerswerk