Oproep: Meld je aan voor het bestuur!

Gepubliceerd op 25 januari 2023

Waarom is het nuttig, leerzaam en goed voor je om zitting te nemen in het bestuur ? 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gelezen of gehoord loopt dit jaar voor een aantal bestuursleden van de ZRZV de statutaire termijn van 3 of maximaal 6 jaar af. Bestuursleden worden door de ALV verkozen op basis van een voordracht van het bestuur of van tenminste 10 leden. Het is goed dat er termijnen zijn gesteld aan het bestuurslidmaatschap zodat vernieuwing ruimte krijgt en de vereniging bij de tijd blijft, zoals al 135 jaar het geval is.

Het bestuur heeft de afgelopen tijd diverse kandidaten voor de functies van secretaris, penningmeester en materiaalcommissaris benaderd. Dit zijn de posities die moeten worden ingevuld tijdens de ALV op 31 maart aanstaande. Echter, geen van de benaderde kandidaten is tot nu toe bereid gebleken bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen. Vandaar deze oproep aan alle leden om nog eens bij jezelf na te gaan of het niet iets voor jou zou kunnen zijn.

Over het nut voor de vereniging is denk ik weinig twijfel. Zonder bestuur kan de vereniging niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoen en komt de continuïteit in gevaar. Ook komen de meeste activiteiten snel tot stilstand.

Zitting nemen in een bestuur kost natuurlijk tijd maar je krijgt daar veel voor terug. Het samenwerken in een divers team met andere vrijwilligers zet je op een steile leercurve. Hoe verdelen we het werk en communiceren we onderling en met de leden op een efficiënte en prettige manier? Leidinggeven en delegeren zijn vaardigheden die je niet vroeg genoeg kunt ontwikkelen en waar je je hele leven plezier van hebt. Als je nog aan je CV werkt dan is bestuurservaring in een vrijwilligersorganisatie zeker een plus. Als bestuurslid leer je de vereniging goed kennen, heb je invloed op het beleid en de sfeer in de vereniging en ben je deel van een uniek team. De externe contacten verbreden je horizon.

Als je meer wil weten over de functies die binnenkort vrijkomen neem dat contact op met Martin Sagel, Wim Boerhout of Jan Bezemer. Maar je kunt ook contact met mij opnemen.

Roelf Venhuizen

voorzitter@zrzv.nl

M: 06 81233362