Opleiding

Gepubliceerd op 5 oktober 2012

Roeien is een technische sport die instructie en oefening vraagt.  De roeicommissie organiseert daarom verschillende roei- en instructiecursussen.

Met de roeicursussen hebben we het volgende voor ogen:

  • Een gezonde (blessure vrije) en plezierige beoefening van de roeisport.
  • Het aanleren van een voor de roeier optimale technische roeibeweging (de Nederlandse roeihaal) zodat u plezierig en effectief kunt roeien.
  • Het bewust worden van veiligheid zowel voor de roeier als de medegebruikers van het water.
  • Goed gebruik en beheer van het materiaal dat door de vereniging ter beschikking wordt gesteld.
  • Het stimuleren van ambitie om aan toertochten, marathons of wedstrijden deel te nemen.
  • Het bevorderen van een goede, gezellige sfeer op de vereniging, zodat men met plezier lid is en bereid is zich in te zetten voor de vereniging.